INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU - WYDARZENIA


2024
4 czerwiec 2024 r.
W dniu 4 czerwca 2024 roku w trybie on line odbyło się walne zgromadzenie członków naszego Stowarzyszenia Polskiego Towarzystwa Łubinowego połączone z Seminarium tematycznym. W jego trakcie Agnieszka Osiecka – główny specjalista Pracowni Roślin Pastewnych Oleistych i Włóknistych Centrali COBORU przedstawiła wykład pod tytułem „Przyszłość uprawy bobowatych grubonasiennych i soi z punktu widzenia zagadnień odmianoznawczych”, prezentującego różne zagadnienia dotyczące roślin bobowatych grubonasiennych i soi w oparciu o wyniki badań uzyskane w ramach realizacji Inicjatywy Białkowej COBORU.
27-29 lutego 2024 r.
W dniach 27-29 lutego 2024 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyły się szkolenia dotyczące realizacji projektu MRiRW/ARiMR pt. „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe”. Koordynatorem projektu jest Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) w Radomiu. Uczestnikami szkoleń byli doradcy ODR i COBORU, dyrektorzy i kierownicy SDOO/ZDOO z całego kraju, koordynatorzy i opiekunowie naukowi projektu oraz Inspektorzy COBORU. Spotkania miały charakter warsztatowy, a ich celem było zapoznanie zebranych z zakresem projektu oraz omówienie podziału zadań jednostek i osób zaangażowanych w realizację projektu. Uczestnicy warsztatów zapoznali się także z „Instrukcją założenia i prowadzenia obiektu demonstracyjnego” i „Dziennikiem obserwacji demonstracji”. Szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące znaczenie gospodarcze roślin białkowych oraz elementy uprawy, agrotechniki, ochrony, zbioru i wykorzystani nasion poszczególnych roślin białkowych (soi, grochu siewnego, bobiku, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego) w żywieniu zwierząt. Za tematyczne prelekcje odpowiedzialni byli opiekunowie naukowi: Marta Bednarczyk – SDOO Głubczyce, Marcin Binkowski – centrala COBORU, Beata Kaliska – SDOO Chrząstowo, Agnieszka Osiecka – centrala COBORU, Marcin Włodarczyk – SDOO Zybiszów i Jacek Broniarz – centrala COBORU. W ramach projektu w 38 stacjach doświadczalnych oceny odmian (SDOO) i zakładach doświadczalnych oceny odmian (ZDOO) zostaną założone demonstracje polowe z odmianami soi, grochu siewnego, bobiku oraz łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego znajdującymi się na Listach odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na obszarze województw.
8 lutego 2024 r.
W dniu 8 lutego 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025. ..... Czytaj więcej
2023
23-24 listopada 2023 r.
Forum Sojowe „Soja w Polsce – potencjał i perspektywy”
W dniach 23-24 listopada 2023 roku w Ożarowie Mazowieckim odbyło się kolejne forum sojowe, którego organizatorami było Stowarzyszenie Polska Soja oraz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB. W trakcie spotkanie analizowano z jednej strony dotychczasowy dorobek związany z tym nadal mało rozpowszechnionym w uprawie gatunkiem, a z drugiej mówiono o możliwościach rozwoju uprawy soi w Polsce. Konferencja miała strukturę paneli dyskusyjnych, w których skupiano się na poszczególnych zagadnieniach.
  • Panel 1: Hodowla – Agnieszka Osiecka Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
  • Panel 2: Szczepionki bakteryjne i grzybowe – dr hab. Krzysztof Krawczyk Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
  • Panel 3: Ochrona roślin – dr hab. Roman Krawczyk Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
  • Panel 4: Nowe horyzonty – dr Marcin Markowicz stypendysta Nuffield International Farming Scholars, Top Farms Głubczyce oraz dr hab. Agnieszka Klimek-Kopyra, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Panel 5: Agrotechnika – dr hab. Tomasz Piechota, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Panel 6: Wdrożenia – Alina Mikrut Elvita Sp. z o.o.
W trakcie posiedzenia specjalista Pracowni Roślin Pastewnych Oleistych i Włóknistych Centrali COBORU - Agnieszka Osiecka przestawiła wykład wprowadzający do dyskusji panelowej w obszarze Hodowla do pod tytułem „Soja wczoraj i dziś – dynamika zmian”.
8 września 2023 r.
IV Krajowy Dzień Soi
W dniu 8 września 2023 roku na polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Śremie Wójtostwie, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Słupi Wielkiej, zorganizowano IV Krajowy Dzień Soi. W trakcie spotkania można było wysłuchać prelekcji zaproszonych gości między innymi Wykładowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz Specjalistów z Centrali COBORU. Wystąpienia dotyczyły szeroko zakrojonych zagadnień dotyczących możliwości uprawy soi i doboru odmian w zależności od rejonu kraju, zasad poprawnej agrotechniki oraz wykorzystania nasion. Była również możliwość lustracji doświadczenia WGO z odmianami soi, w którym testowano około 60 obiektów w trzech niezależnych seriach. .... Czytaj więcej
7 września 2023 r.
Dzień Soi
W dniu 7 września 2023 roku na terenie pól doświadczalnych w Radzikowie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Kawęczynie, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Seroczynie, zorganizowano kolejny Dzień Soi. W trakcie spotkania zaprezentowano dwa wykłady. Pierwszy przybliżał słuchaczom zasady i strategie realizacji zadań w sieci badawczej COBORU, drugi dotyczył badania odmian soi realizowanych w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU
maj-czerwiec-lipiec 2023 r.
Pod koniec maja, w czerwcu lub na początku lipca 2023 r. w 42 SDOO/ZDOO zorganizowano imprezy pod hasłami „Odmiana - najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”. ..... Czytaj więcej
26-29 czerwca 2023 r.
26 czerwca 2023 roku w Centrali COBORU oraz 29 czerwca 2023 w ZDOO w Kochcicach, miała miejsce wizyta delegacji z Łotewskiego Uniwersytetu Przyrodniczo – Technicznego. W skład delegacji wchodzili: Pani Anda Rūtenberga – Āva - kierownik działu badania wartości gospodarczej (WGO) oraz łotewscy specjaliści WGO ..... Czytaj więcej
18-23 czerwca 2023 r
W dniach 18-23 czerwca 2023 roku w Wiedniu (Austria) odbyła się 11-ta światowa Konferencja dotycząca soi. Gospodarzem spotkania było Europejskie Stowarzyszenie Donau Soja z siedzibą w Wiedniu. Tematem przewodnim konferencji były badania nad soją na rzecz zrównoważonego rozwoju. W wydarzeniu udział wzięła specjalistka odpowiedzialna za badania WGO odmian soi z Pracowni Roślin Pastewnych Oleistych i Włóknistych Zakładu Badania i Oceny WGO COBORU
21 czerwca 2023 r.
W dniu 21 czerwca 2023 roku, na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Tarnowie (woj. dolnośląskie) odbył się II Krajowy Pokaz Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej ..... Czytaj więcej
16 czerwca 2023 r.
W dniu 16 czerwca 2023 w Centali COBORU oraz na polach SDOO w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie dla studentów kierunku Rolnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wśród poruszonych tematów ważne miejsce zajęła prezentacja zagadnień związanych z promocją uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i ich prezentacja na poletkach demonstracyjnych zakładanych w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU
6-7 czerwca 2023 r.
W dniach 6-7 czerwca 2023 r. w Augustowie, na terenie województwa podlaskiego, odbyła się Konferencja Jubileuszowa z okazji XXV-lat funkcjonowania porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego ..... Czytaj więcej
2 czerwca 2023 r
W dniu 2 czerwca 2023 na terenach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbył się Dzień Pola pt.: Odmiana – najważniejszy czynnik w produkcji roślinnej. ..... Czytaj więcej
22-24 maj 2023 r.
W dniach 22-24 maja 2023 roku odbyło się szesnaste seminarium „EU-VCU Experts Group Seminar” – będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych w państwach członkowskich UE i EFTA ..... Czytaj więcej
12 maj 2023 r.
W dniu 12 maja 2023 r. na terenie Zakładu Produkcyjnego firmy Bunge w Kruszwicy i Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Głębokim należącego do Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie członków Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych. ..... Czytaj więcej
23 marca 2023 r.
W dniu 23 marca 2023 Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej Odbyło się spotkanie podmiotów (przedstawicieli firm hodowlanych) zaineresowanych badaniami odmian soi w doświadczeniach urzędowych (rejestrowych i porejestrowych) oraz doświadczeniach zlecanych. W trakcie spotkania specjaliści Pracowni Roślin Pastewnych Oleistych i Włóknistych Zakładu Badania i Oceny WGO COBORU przedstawili planowaną modyfikację prowadzenia doświadczeń z odmianami soi, która jest wdrażana począwszy od sezonu wegetacyjnego 2023.
2 marca 2023 r.
W dniu 2 marca 2023 roku odbył się webinar organizowany przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. W trakcie spotkania specjaliści Pracowni Roślin Pastewnych Oleistych i Włóknistych Zakładu Badania i Oceny WGO COBORU w referacie zaprezentowali temat : „Soja – ratunek dla żyzności gleb. Jakie odmiany są potrzebne rolnikom”.
14 lutego 2023 r.
W dniu 14 lutego 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025 ..... Czytaj więcej
7-8 lutego 2023 r.
W dniach 7-8 lutego 2023 roku w Arche Hotel w Pile, na terenie województwa wielkopolskiego, odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian ..... Czytaj więcej
31 stycznia - 1 lutego 2023 r.
W dniach 31 stycznia 2023 i 1 lutego 2023 roku w hotelu Novotel Wrocław City we Wrocławiu odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian ..... Czytaj więcej
2022
15-16 listopada 2022 r
Czwarte posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego V kadencji (2019-2023) ..... Czytaj więcej
11-12 października 2022 r.
W dniach 11-12 października 2022 roku na terenie Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyła się uroczysta Konferencja pt. „Dzień hodowcy roślin – lepsze odmiany, lepsze życie” zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współudziale COBORU ..... Czytaj więcej
2 września 2022 r.
Dni Pola III Krajowy Dzień Soi
W dniu 2 września 2022 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie oraz polach doświadczalnych w Radzikowie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Kawęczynie, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Seroczynie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej zorganizował III Krajowy Dzień Soi .... Czytaj więcej
sierpień - wrzesień 2022 r.
„Dni Soi”
Pod koniec sierpnia i na początku września 2022 roku, we wszystkich województwach, poza województwem mazowieckim które zorganizowało Krajowy dzień Soi .... Czytaj więcej
maj - lipiec 2022 r.
„Dni Pola”
„Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu” „Inicjatywa Białkowa COBORU” .... Czytaj więcej
2021
10 września 2021 r.
W dniu 10 września 2021 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie w województwie dolnośląskim, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie, odbył się II Krajowy Dzień Soi połączony z seminarium i prezentacją odmian soi na polu doświadczalnym. .... Czytaj więcej
sierpień - wrzesień 2021 r.
„Dni Soi”
Pod koniec sierpnia i na początku września 2021 roku, dodatkowo poza województwem dolnośląskim, gdzie zorganizowano Krajowy dzień Soi), w 14 województwach, wybrane SDOO/ZDOO zorganizowały imprezy polowe pod hasłem „Dzień Soi. 2021” .... Czytaj więcej
maj - lipiec 2021 r.
„Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU – Zaufaj odmianom z LOZ”
Pod koniec maja, w czerwcu lub na początku lipca 2021 r. w 43 SDOO/ZDOO zorganizowano imprezy pod dwoma hasłami „Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi” i „Zaufaj odmianom z LOZ” .... Czytaj więcej
24 czerwca 2021 r.
II Ogólnopolski Pokaz Polowy w Radzikowie.
W dniu 24 czerwca 2021 roku na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) odbył się II Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie, zorganizowany wspólnie przez IHAR-PIB w Radzikowie oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. .... Czytaj więcej
2 lutego 2021 r.
W dniu 4 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie miało charakter wideokonferencji”. .... Czytaj więcej
2020
23 listopada 2020 r.
W dniu 23 listopada 2020 roku, w uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych nagrodą za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych” za nowatorską i unikatową koncepcję - „Inicjatywę białkową COBORU”. .... Czytaj więcej
sierpień-wrzesień 2020 r.
Pod koniec sierpnia i na początku września 2020 r. w 13 województwach, wybrane SDOO/ZDOO zorganizowały imprezy polowe pod hasłem „Dni Soi”. .... Czytaj więcej
lipiec 2020 r.
Pod koniec maja, w czerwcu lub na początku lipca 2020 r. w 35 SDOO/ZDOO zorganizowano „Dni Pola - Inicjatywa Białkowa COBORU - Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin 2020”, promujące uprawę odmian o podwyższonej zdrowotności (tolerancyjnych lub odpornych na patogeny). .... Czytaj więcej
19 marca 2020 r.
W dniu 19 marca 2020 roku, w cyklicznym programie „TO SIĘ OPŁACA” emitowanym w programie 1 TVP, przedstawiono zagadnienia związane z aktualnym zakresem prac nad soją w ramach tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”. .... Czytaj więcej
6 lutego 2020 r.
W dniu 6 lutego 2020 roku w siedzibie Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej gościliśmy Pana Klemensa Mechtlera –Dyrektora Departamentu Badania Odmian Roślin z Austriackiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES). ... Czytaj więcej
5 lutego 2020 r.
W dniu 5 lutego 2020 roku w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyła się Konferencja pt. „Możliwości zwiększenia powierzchni uprawy soi w Polsce”, której współorganizatorem był Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. ... Czytaj więcej
4 lutego 2020 r.
W dniu 4 lutego 2020 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020. ... Czytaj więcej
2019
jesień 2019 r.
Jesienią 2019 r. w 11 SDOO/ZDOO zostały zorganizowane Wojewódzkie szkolenia z zakresu doboru i uprawy odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi. ... Czytaj więcej
sierpień, wrzesień 2019 r.
W ostatnich dniach sierpnia i na początku września w 12 SDOO/ZDOO zorganizowano „Dni Soi”, w tym SDOO w Chrząstowie – „Krajowy Dzień Soi”. ... Czytaj więcej
26 sierpnia 2019 r.
W dniu 26 sierpnia 2019 roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie i hotelu ArtCafe w Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie) odbył się Krajowy Dzień Soi, połączony z seminarium i prezentacją odmian soi na polu doświadczalnym. ... Czytaj więcej
maj, czerwiec, lipiec 2019 r.
Nowym przedsięwzięciem w roku 2019 była organizacja w 39 SDOO/ZDOO Dni pola bobowatych grubonasiennych i soi. Wszystkie te SDOO/ZDOO założyły dodatkowo poletka demonstracyjne z odmianami roślin bobowatych grubonasiennych zalecanymi do uprawy na obszarze poszczególnych województw. ... Czytaj więcej
5-6 marca 2019 r.
W dniach 5-6 marca 2019 roku w hotelu „Szymbark” w Szymbarku w woj. pomorskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU. ... Czytaj więcej
27-28 lutego 2019 r.
W dniach 27-28 lutego 2019 roku w siedzibie FWP „Ziemowit” w Jarnołtówku w woj. opolskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU. ... Czytaj więcej
19 lutego 2019 r.
W dniu 19 lutego 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020. .... Czytaj więcej
5-8 lutego 2019 r.
W dniach 5-8 lutego 2019 roku w Zakopanem odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” zorganizowana przez IHAR-PIB. .... Czytaj więcej
2018
6 grudnia 2018 r.
W dniu 6 grudnia 2018 roku siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się siódme posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych kadencji 2015-2018. .... Czytaj więcej
27-28 listopada 2018 r.
W dniach 27-28 listopada 2018 roku w Kudowie Zdroju odbyło się czwarte Posiedzenie Krajowego Zespołu Koordynacyjnego PDO IV Kadencji. Uczestniczyli w nim członkowie KZK PDO, Przewodniczący Wojewódzkich Zespołów PDO, Dyrekcja i pracownicy Centrali COBORU, Dyrektorzy i pracownicy SDOO/ZDOO, Członkowie Dolnośląskiego Zespołu PDO oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego i goście zagraniczni z Białorusi i Mołdawii. ... Czytaj Więcej
23 listopada - 15 grudnia 2018 r.
W dniach od 23 listopada do 15 grudnia 2018 roku na terenie czternastu województw, stacje doświadczalne oceny odmian samodzielnie lub we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego lub innymi podmiotami, zorganizowały „Szkolenia w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”. .... Czytaj więcej
24-25 października 2018 r.
W dniach 24-25 października 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Rodomiu odbyło się spotkanie doradców zainteresowanych aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi z zakresu produkcji roślinnej przez Państwowe Instytuty Badawcze. ... Czytaj więcej
8-10 października 2018 r.
W dniach 8-10 października 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyły się spotkania robocze z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO), a w ostatnim dniu z inspektorami COBORU, nt. Inicjatywy Białkowej COBORU. ... Czytaj więcej
19-22 września 2018 r.
W dniach 19-22 września 2018 odbyła się XX Międzynarodowa Wystawa Rolnicza „Agro-Show” w Bednarach k. Poznania. ... Czytaj więcej
16 września 2018 r.
W dniu 16 września 2018 w Kłodawie i Straszkowie odbyło się I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi. Spotkanie obejmowało część referatową w Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz lustrację doświadczeń z soją w KHBC Straszków. ... Czytaj więcej
7 września 2018 r.
W dniu 7 września 2018 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach, we współpracy z Top Farms Głubczyce i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zorganizowała Dzień Soi. ... Czytaj więcej
6 września 2018 r.
W dniu 6 września 2018 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyły się Dni kukurydzy i soi. ... Czytaj więcej
23 sierpnia 2018 r.
W dniu 23 sierpnia 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Śremie Wójtostwie w woj. wielkopolskim odbył się „Dzień Soi”, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Rośli Uprawnych w Słupi Wielkiej, ZDOO w Śremie oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. ... Czytaj więcej
21 sierpnia 2018 r.
W dniu 21 sierpnia 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Przecławiu w woj. podkarpackim odbył się kolejny „Dzień Soi”, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Rośli Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz SDOO w Przecławiu. ... Czytaj więcej
22 czerwca 2018 r.
W dniu 22 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne dotyczące prowadzenia doświadczeń z oceną wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin bobowatych grubonasiennych i soi. ... Czytaj więcej
21 czerwca 2018 r.
W dniu 21 czerwca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej zorganizował konferencję „Inicjatywa białkowa COBORU”. ... Czytaj więcej
8 maja 2018 r.
Inicjatywa Białkowa COBORU w Senacie RP. W dniu 8 maja 2018 roku, specjaliści centrali COBORU – mgr inż. Józef Zych i mgr inż. Agnieszka Osiecka, przedstawili na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi założenia i stan realizacji koncepcji Inicjatywy Białkowej COBORU. Działania podjęte przez COBORU zostały wysoko ocenione i z uznaniem przyjęte przez senatorów i zaproszonych gości.
19 kwietnia 2018 r.
W dniu 19 kwietnia 2018 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (kadencja 2015-2018). Posiedzenie było głównie poświęcone omówieniu sprawozdania z działalności COBORU w 2017 roku. ... Czytaj więcej

Uchwała nr 2 Rady Konsultacyjnej COBORU z dnia 19 kwietnia 2018 r. wyrażająca poparcie dla „Inicjatywy Białkowej COBORU”
8 kwietnia 2018 r.
Inicjatywa Białkowa COBORU w TVP1. W dniu 8 kwietnia 2018 roku wyemitowano w TVP1 program rolniczy TYDZIEŃ, w którym zaprezentowano możliwości pozyskiwania krajowych alternatywnych źródeł białka w żywieniu zwierząt. W programie przedstawiono Inicjatywę Białkową COBORU, której głównym celem jest popularyzowanie uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi, jako alternatywy do białka soi GM. W programie udział wzięli: Pan Zbigniew Babalski -sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. Edward Gacek – Dyrektor COBORU i mgr inż. Agnieszka Osiecka – specjalista COBORU, zajmująca się oceną wartości gospodarczej odmian roślin bobowatych grubonasiennych.
21 lutego 2018 r.
Inicjatywa Białkowa COBORU na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 21 lutego 2018 r. Dyrektor COBORU podczas posiedzenia kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił wyniki doświadczeń przeprowadzonych w 2017 roku w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU. Wyniki są obiecujące w kontekście zwiększenia areału uprawy roślin białkowych w Polsce. Koncepcja kontynuowania badań została zaakceptowana przez Kierownictwo MRiRW.
30-31 stycznia 2018 r.
W dniach 30-31 stycznia 2018 r. oraz 8-9 lutego 2018 r. odbyły się Regionalne Konferencje Metodyczne COBORU, w których uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian. ... Czytaj więcej
2017
1 grudnia 2017 r.
W dniu 1 grudnia 2017 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2015-2018. ... Czytaj więcej

Uchwała Rady Konsultacyjnej COBORU z dnia 1 grudnia 2017 r. popierająca działania COBORU w sprawie innowacyjnych modyfikacji doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych
25 pażdziernika 2017 r.
nicjatywa Białkowa COBORU na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W dniu 25 października 2017 roku, na posiedzeniu sejmowym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor COBORU zaprezentował wstępne wyniki doświadczeń z odmianami soi przeprowadzonych w ramach działań Inicjatywy Białkowej COBORU. Informacja została przyjęta z zainteresowaniem parlamentarzystów.
4 października 2017 r.
Posiedzenie Zespołu MRiRW ds. alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt. W dniu 4 października 2017 r. zaproszono przedstawiciela COBORU na posiedzenie zespołu MRiRW ds. alternatywnych źródeł białka dla białka soi GM w żywieniu zwierząt.
2-3 września 2017 r.
W dniach 2-3 września 2017 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyło wiele imprez wystawienniczo-promocyjnych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć „XXVI Krajową Wystawę Rolniczą” oraz wystawę „Nauka Polska”. ... Czytaj więcej
17 sierpnia 2017 r.
W dniu 17 sierpnia 2017 roku, w Przecławiu odbył się „Dzień soi” zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu. Impreza odbyła się w ramach ogólnopolskich działań COBORU, podjętych we współpracy z MRiRW, zmierzających do rozszerzenia uprawy soi i roślin strączkowych w Polsce. ... Czytaj więcej
22 czerwca 2017 r.
W dniu 22 czerwca 2017 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Węgrzcach k. Krakowa, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ... Czytaj więcej
17-18 maja 2017 r.
W dniach 17-18 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku wraz z imprezami towarzyszącymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Chrząstowie, Lechpolu w Szubinie i Gospodarstwie Rolnym Pana Juliusza Młodeckiego w Radziczu. ... Czytaj więcej
24-25 kwietnia 2017 r.
W dniach 24-25 kwietnia 2017r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach, odbyła się konferencja naukowa, pt. „Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności”. ... Czytaj więcej
kwietcień 2017 r.
Po akceptacji Inicjatywy Białkowej COBORU przez MRiRW, w kwietniu 2017 roku w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego założono w całym kraju zwiększoną znacznie liczbę doświadczeń odmianowych z roślinami bobowatymi grubonasiennymi, w tym zwłaszcza z soją. Dużej zmianie uległa również lokalizacja doświadczeń.
21 marca 2017 r.
Przyjęcie koncepcji Inicjatywy Białkowej COBORU przez MRiRW. W dniu 21 marca 2017 roku dyrektor COBORU – prof. Edward S. Gacek przedstawił na posiedzeniu kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi koncepcję innowacyjnych rozwiązań w zakresie doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Koncepcja została przyjęta i zaakceptowana przez Kierownictwo Resortu.