OGŁOSZENIA
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI W SZCZECINIE DĄBIU
  Data obowiązywania: od 25.10.2023 r. do 04.01.2024 r.

  Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Treść ogłoszenia:
  Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Dyrektor ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność COBORU, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiat Szczecin, jednostka ewidencyjna Miasto Szczecin, obręb 4906 Szczecin-Dąbie:
  BLOK A:
  Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 10/1 o powierzchni 0,3596 ha , 10/5 o powierzchni 4,9228 ha, 12/3 o powierzchni 1,3114 ha, o łącznej powierzchni 6,5938 ha,
  BLOK B:
  Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 15 o powierzchni 1,3974 ha, 16 o powierzchni 1,9495 ha, o łącznej powierzchni 3,3469 ha,
  BLOK C:
  Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 17 o powierzchni 4,4391 ha, 18 o powierzchni 1,7770 ha, 19 o powierzchni 1,5334 ha, 20 o powierzchni 1,8384 ha o łącznej powierzchni 9,5879 ha,
  BLOK D:
  Działki oznaczone ewidencyjnie numerem: 22 udział 509/1529 o powierzchni 0,0509 ha, 23 o powierzchni 5,1769 ha, 24 o powierzchni 0,2465 ha, 25/2 o powierzchni 3,4075 ha, 26 o powierzchni 0,2593 o łącznej powierzchni 9,1411 ha,
  dla której urządzona jest księga wieczysta nr SZ1S/00150034/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych .
  Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do 28 grudnia 2023 r.
  Przetarg odbędzie się 04 stycznia 2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej 34, 63-022 Słupia Wielka, sala kinowa COBORU.

  Pełna treść ogłoszenia w załącznikach.