INICJATYWA BIAŁKOWA COBORU


W 2017 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU), mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy roślin białkowych, w tym soi dla poprawy bilansu paszowego w kraju, wystąpił z koncepcją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań metodycznych i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin. Koncepcję tę nazwano Inicjatywą białkową COBORU. Innowacje doświadczalne dotyczą najważniejszych w naszym kraju gatunków roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych): bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego oraz stosunkowo jeszcze mało znanego w naszym kraju gatunku, jakim jest soja. W ramach podjętej inicjatywy zwiększono liczbę doświadczeń odmianowych i odmianowo-agrotechnicznych, a także dokonano zmiany ich lokalizacji, aby możliwa stała się ocena przydatności poszczególnych rejonów kraju do uprawy wymienionych wyżej gatunków oraz ocena odmian najlepiej przystosowanych do uprawy w różnych rejonach kraju i ich rekomendacja na szczeblu poszczególnych województw. Etapy realizacji Inicjatywy białkowej COBORU oraz jej wyniki podano w poszczególnych częściach tej aplikacji.

Założenia inicjatywy białkowej COBORU

ZAKRES DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH ROŚLIN BIAŁKOWYCH