Zgłaszający odmiany/ hodowcy/ zachowujący:

Biorąc pod uwagę, występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność dochowania optymalnych dla poszczególnych gatunków terminów siewu i zakładania urzędowych doświadczeń COBORU, zarówno w zakresie badań OWT, jak i WGO, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych postanowił przyspieszyć terminy dostarczania prób materiału siewnego do badań urzędowych.

Obecnie, kwestie te reguluje Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

W niektórych gatunkach zaktualizowano również wymagania dotyczące ilości materiału siewnego, a w gatunkach roślin sadowniczych wymagania fitosanitarne, które powinien spełniać materiał szkółkarski.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższym zarządzeniem i przestrzeganie wyznaczonych terminów dostarczenia nasion do wskazanych punktów doświadczalnych COBORU.

Nie dotrzymanie wskazanych w zarządzeniu terminów dostarczenia materiału siewnego do wyznaczonych przez COBORU punktów doświadczalnych będzie skutkowało wyłączeniem odmiany z badań w danym sezonie doświadczalnym.POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN


DZIAŁANIA COBORU
NA RZECZ
ROLNICTWA
EKOLOGICZNEGO
Wydarzenia

IV dni pola 3-5.06.2023 sielinko koło opalenicy

3-5 czerwca 2023 r.

W dniach 3-5 czerwca 2023 w Sielinku k. Opalenicy odbyły się IV Krajowe Dni Pola – wielkie święto krajowego rolnictwa.

Czytaj dalej

2 czerwca 2023 r.

W dniu 02.06.2023 na terenach Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbył się Dzień Pola pt.: Odmiana – najważniejszy czynnik w produkcji roślinnej

Czytaj dalej
1.	Uczestnicy VCU Experts Group Seminar na Sali konferencyjnej

22-24 maja 2023 r.

W dniach 22-24 maja 2023 roku odbyło się szesnaste seminarium „EU-VCU Experts Group Seminar” – będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych w państwach członkowskich UE i EFTA.

Czytaj dalej
1.	Uczestnicy szkolenia na poletkach doświadczalnych traw w SDOO

17-18 maja 2023 r.

W dniach 17-18 maja 2023 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie z zakresu oceny tożsamości i czystości odmianowej zorganizowane wspólnie przez COBORU i Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czytaj dalej

IV KRAJOWE DNI POLA


Sielinko, 3-5 czerwiec 2023r.Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci Krajowe Dni Pola Sielinko 2023 - Informacje dla wystawców