POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN

O COBORUWydarzenia

Prowadzący szkolenie Kierownik Zakładu NU”

17 maja 2022 r.

W dniu 17 maja 2022 r., w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie w zakresie wykonywania dokumentacji fotograficznej badań i doświadczeń COBORU, głównie w zakresie badań OWT

Czytaj dalej
Otwarcie szkolenia przez Dyrektora SDOO w Krzyżewie – Arkadiusza Kalinowskiego

9-11 maja 2022 r.

W dniach 9-11 maja 2022 roku Centrala Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych we współpracy z Zakładem Doświadczalnym Oceny Odmian w Łyskach oraz inspektorem oceny odmian Michałem Dybowskim przeprowadziła szkolenie metodyczne w zakresie uprawy, ochrony i pielęgnacji truskawek.

Czytaj dalej
Otwarcie narady przez Dyrektora COBORU

20-21 kwietnia 2022 r.

W dniach 20-21 kwietnia 2022 roku w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian i ich zastępcy, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Czytaj dalej
Uczestnicy spotkania

13 kwiecień 2022 r.

W dniu 13 kwietnia 2022, w Centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się spotkanie organizacyjne partnerów krajowych uczestniczących w rozpoczynającym się w bieżącym roku europejskim projekcie badawczym

Czytaj dalej
Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny