W dniu 26 sierpnia 2019roku na terenie Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian
w Chrząstowie i hotelu ArtCafe w Nakle nad Notecią (woj. kujawsko-pomorskie) odbył się Krajowy Dzień Soi, połączony z seminarium i prezentacją odmian soi na polu doświadczalnym. Celem Krajowego Dnia Soi była popularyzacja uprawy tego gatunku w naszym kraju oraz przedstawienie wyników badań z odmianami soi, prowadzonych przez COBORU w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU. W wydarzeniu udział wzięło około 120 osób, w tym Pan Jan Krzysztof Ardanowski – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w MRiRW oraz przedstawiciele nauki rolniczej z instytutów badawczych i wyższych uczelni rolniczych, przedstawiciele krajowych i zagranicznych jednostek hodowlanych zainteresowani soją, pracownicy Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także doradcy i użytkownicy odmian.
W trakcie części seminaryjnej Minister J.K. Ardanowski przedstawił wizję zmniejszania deficytu krajowego białka paszowego poprzez zastępowanie białka importowanego białkiem rodzimej produkcji. Przyznał, że wielkim problem jest uzależnienie produkcji zwierzęcej w naszym kraju od zewnętrznego źródła białka, jakim jest modyfikowana genetycznie śruta sojowa. Dyrektor COBORU, prof. dr hab. E. S. Gacek przedstawił wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w Polsce, a dyrektor SDOO w Chrząstowie, Pani Beata Kaliska, przedstawiła wyniki prac nad przydatnością odmian soi do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim. Na polu doświadczalnym SDOO w Chrząstowie uczestnicy mieli możność zapoznania się z doświadczeniem prowadzonym w ramach Inicjatywy białkowej COBORU, w którym badano 32 odmiany soi, zarówno z Krajowego rejestru (KR), jak i pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).