Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Szymbarku


W dniach 5-6 marca 2019 roku w hotelu „Szymbark” w Szymbarku w woj. pomorskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Łącznie w konferencji wzięło udział blisko 140 osób.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, w tym głównie w zakresie badań odmian roślin białkowych oraz uregulowań prawnych w zakresie obrotu materiałem siewnym, a także oceny tożsamości i czystości odmianowej.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono wpływ suszy na plonowanie gatunków i odmian roślin rolniczych w 2018 roku, aspekty ekologiczne, środowiskowe i ekonomiczne wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin, znaczenie gospodarcze i wykorzystanie kukurydzy, w tym zagadnienia dotyczące hodowli i nasiennictwa odmian kukurydzy, a także zmiany w prawie pracy wprowadzone w 2019 roku.

Trzecia sesja poświęcona była omówieniu problemów w agrotechnice roślin bobowatych oraz wystąpieniom sponsorów konferencji.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.