XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”


W dniach 5-8 lutego 2019 roku w Zakopanem odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych” zorganizowana przez IHAR-PIB. W konferencji udział wzięła także czternastoosobowa grupa pracowników COBORU. W sesji poświęconej problematyce roślin białkowych prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat pt. „Założenia i wstępne wyniki prac
w ramach Inicjatywy białkowej COBORU”. Ponadto pracownicy COBORU ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian przedstawili sześć posterów dotyczących roślin białkowych. Prezentacje przygotowane przez pracowników COBORU spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Konferencji.