Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU w Jarnołtówku


W dniach 27-28 lutego 2019 roku w siedzibie FWP „Ziemowit” w Jarnołtówku w woj. opolskim odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego. Łącznie w konferencji wzięło udział blisko 120 osób.

Konferencję swoją obecnością zaszczycił Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Wiesław Kryniewski, który w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego złożył na ręce Dyrektora COBORU, prof. dr hab. Edwarda Gacka, podziękowania za dotychczasową współpracę pomiędzy obiema jednostkami w realizacji programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, w tym głównie w zakresie badań odmian roślin białkowych oraz uregulowań prawnych w zakresie obrotu materiałem siewnym, a także oceny tożsamości i czystości odmianowej.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane z wpływem suszy na plonowanie gatunków i odmian roślin rolniczych w 2018 roku, problemy w agrotechnice roślin bobowatych oraz hodowli, nasiennictwa, znaczenia gospodarczego i wykorzystania kukurydzy, a także zmian w prawie pracy.

Trzecia sesja poświęcona była omówieniu aspektów ekologicznych, środowiskowych i ekonomicznych wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin oraz wystąpieniom sponsorów konferencji.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.

W pierwszym dniu konferencji dodatkowo odbyło się spotkanie robocze celem przedyskutowania Pilotażowego Programu Promocji Roślin Białkowych i Soi w woj. opolskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich z obszaru rolnictwa, Dyrektor OODR w Łosiowie, Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych, Dyrektor COBORU, i Dyrektor SDOO w Głubczycach. Opracowano wnioski i kierunki działań w celu utworzenia łańcucha komercyjnego od rolników do użytkowników pasz (np. przemysł drobiowy).