Posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych


W dniu 19 lutego 2019 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian roślin pastewnych, podczas którego mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

Na początku właściwego posiedzenia Komisji, dyrektor COBORU wręczył nominację nowemu członkowi Komisji – prof. Jackowi Sosnowskiemu, pracownikowi naukowemu Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Prof. Jacek Sosnowski uzupełnił skład komisji po rezygnacji z członkostwa w komisji prof. Kazimierza Jankowskiego.

W trakcie obrad Komisja m.in. zaopiniowała zamierzenia rejestrowe COBORU dotyczące ww. grupy roślin, mające na celu wpisanie i odmowy wpisania odmian do Krajowego rejestru.

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru siedemnastu nowych odmian roślin pastewnych, w tym piętnastu odmian roślin bobowatych grubonasiennych i dwóch odmian roślin wiechlinowatych (trawy). Postanowienia dotyczą następujących odmian:

Bobik
- Diego (d. STH 2615)
odmiana niesamokończąca, niskotaninowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
   
Groch siewny
- Mandaryn (d. PRH 443/16)
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Mefisto (d. PRH 736/16
odmiana pastewna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Nemo (d. DS 522)
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Rivoli (d. LD06.66)
odmiana ogólnoużytkowa; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.
   
Łubin wąskolistny
- Agat (d. PRH 1282/16)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Bazalt (d. PRH 205/16)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
- Swing (d. WTD 2916)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
   
Łubin żółty
- Diament (d. WTD 3116)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
- Goldeneye (d. WTD 3216)
odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
   
Soja
- Adessa (d. SZD2416)
odmiana wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Annushka
odmiana bardzo wczesna; zgłaszający: Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi "AgeSoya" sp. z o.o.
- Antigua (d. SZD1621)
odmiana wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- Aurelina (d. SZD5729)
odmiana późna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
- ES Favor (d. ESG152)
odmiana późna; zgłaszający: Euralis Nasiona sp. z o.o.
   
Życica trwała/rajgras angielski
- Payday (d. PPG-FPRT 105)
odmiana pastewna, tetraploidalna; zgłaszający: Rolimpex S.A.
   
Życica wielokwitowa/rajgras włoski
- Sweetmaryna (d. PPG-LMT 102)
odmiana pastewna, tetraploidalna; zgłaszający: Rolimpex S.A.