Szkolenia w zakresie „Inicjatywy białkowej COBORU”


W dniach od 23 listopada do 15 grudnia 2018 roku na terenie czternastu województw, stacje doświadczalne oceny odmian samodzielnie lub we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego lub innymi podmiotami, zorganizowały „Szkolenia w zakresie doboru odmian i agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych w ramach „Inicjatywy białkowej COBORU”.

Program szkoleń obejmował przedstawienie celów i założeń tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”, wyników doświadczeń z odmianami roślin bobowatych grubonasiennych i soi z lat 2017-2018, hodowli odmian tej grupy roślin oraz agrotechniki uprawy, w tym ochrony roślin.

W szkoleniach łącznie wzięło udział ponad 1000 osób, głównie rolnicy, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, stacji doświadczalnych oceny odmian oraz przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych i reprezentanci innych instytucji związanych z rolnictwem.