Spotkanie Doradców


W dniach 24-25 października 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Rodomiu odbyło się spotkanie doradców zainteresowanych aktualnie prowadzonymi pracami badawczymi z zakresu produkcji roślinnej przez Państwowe Instytuty Badawcze.

Podczas przeglądu prac badawczych w ramach Praktycznego wykorzystania i wdrażania wyników badań naukowych, w drugim dniu konferencji został zaprezentowany przez mgr inż. Agnieszkę Osiecką z Pracowni WGO Roślin Pastewnych, Oleistych i Włóknistych COBORU referat nt. „Inicjatywa Białkowa COBORU” oraz wyniki doświadczeń z odmianami bobowatych grubonasiennych w sezonie wegetacyjnym 2017 i 2018.