Spotkania robocze nt. „Inicjatywy Białkowej COBORU”


W dniach 8-10 października 2018 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyły się spotkania robocze z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO), a w ostatnim dniu z inspektorami COBORU, nt. Inicjatywy Białkowej COBORU.

Spotkania były poświęcone głównie podsumowaniu realizacji programu w 2018 roku oraz wytyczeniu zadań związanych z realizacją programu w ostatnich miesiącach tego roku oraz w pierwszym półroczu 2019 roku. Między innymi zaplanowano jeszcze w 2018 roku organizację na terenie wszystkich województw szkoleń w zakresie Doboru odmian i agrotechniki roślin bobowatych grubonasiennych w ramach „Inicjatywy Białkowej COBORU”.