I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi - Kłodawa i Straszków


W dniu 16 września 2018 w Kłodawie i Straszkowie odbyło się I Krajowe Spotkanie Producentów Roślin Białkowych i Soi. Spotkanie obejmowało część referatową w Ośrodku Kultury w Kłodawie oraz lustrację doświadczeń z soją w KHBC Straszków.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji i organizacji zainteresowanych roślinami białkowymi oraz liczni rolnicy. Ze strony COBORU w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Centrali oraz kilku Stacji i Zakładów Doświadczalnych Oceny Odmian, realizujących doświadczenia odmianowe z roślinami białkowymi.

Dwa pierwsze referaty wygłosili przedstawiciele COBORU. Prof. dr hab. Edward Gacek, Dyrektor COBORU, wygłosił referat wprowadzający pt. Inicjatywa Białkowa COBORU, natomiast mgr inż. Agnieszka Osiecka przedstawiła referat pt. Plonowanie odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach „Inicjatywy Białkowej COBORU”.

Po części referatowej odbyła się lustracja pól doświadczalnych z soją. Spotkanie wywołało duże zainteresowanie uczestników.