„Dzień Soi” w SDOO w Głubczycach


W dniu 7 września 2018 Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach, we współpracy z Top Farms Głubczyce i Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zorganizowała „Dzień Soi”.

Spotkanie obejmowało część referatową, która odbyła się w Nowych Gołuszowicach k/Głubczyc oraz lustrację doświadczeń z odmianami soi w SDOO w Głubczycach oraz pól uprawnych z soją w Top Farms Głubczyce.

W imprezie uczestniczyło kilkadziesiąt osób, reprezentujących różne organizacje i instytucje zainteresowane uprawą soi z wielu rejonów kraju.

Podczas spotkania, prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat Inicjatywa Białkowa COBORU, w którym przybliżył tematykę i zakres prac doświadczalnych prowadzonych przez COBORU w zakresie roślin białkowych i soi.