Dzień Kukurydzy i Soi


W dniu 6 września 2018 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie odbyły się „Dni kukurydzy i soi”

Na spotkanie przybyło wiele osobistości z władz samorządowych oraz instytucji związanych z rolnictwem, m.in.: Pan Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego, Pan Andrzej Zaman – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Pan Józef Zajkowski – Wójt Gminy Sokoły, Pani Krystyna Snarska – Instytut Ochrony Roślin - PIB. W spotkaniu poza rolnikami uczestniczyli również przedstawiciele z PODR w Szepietowie, członkowie Zespołu ds. PDO w woj. podlaskim oraz delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej.

Wykład z zakresu zagadnień dotyczących uprawy kukurydzy wygłosił dr inż. Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB.

Po części merytorycznej uczestnicy udali się na pola doświadczalne, gdzie mogli zapoznać się z kolekcją odmian soi i kukurydzy, które omawiane były przez przedstawicieli firm hodowlanych i nasiennych. Ponadto podczas spotkania szereg firm zaprezentowało swoją ofertę nawozową oraz środków ochrony roślin.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła TV Białystok oraz czasopismo rolnicze – Podlaskie Agro.