„Dzień Soi” w ZDOO w Śremie Wójtostwie


W dniu 23 sierpnia 2018 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian (ZDOO) w Śremie Wójtostwie w woj. wielkopolskim odbył się „Dzień Soi”, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Rośli Uprawnych w Słupi Wielkiej, ZDOO w Śremie oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

W spotkaniu udział wzięli rolnicy, przedstawiciele instytucji i organizacji związanych z rolnictwem oraz przedstawiciele nauki i inni zaproszeni goście. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Pan dr hab. Jerzy Nawracała, prof. nadzw. UP w Poznaniu, Pan prof. dr hab. Tadeusz Praczyk – IOR-PIB w Poznaniu oraz Pani Wiesława Nowak – Dyrektor WODR w Poznaniu. Łącznie udział wzięło około 100 osób.

W pierwszej części zaprezentowano referaty o następującej problematyce: Możliwości uprawy soi w Polsce (dr hab. Jerzy Nawracała, prof. nadzw), Inicjatywa Białkowa COBORU (mgr inż. Justyna Rejmaniak, kierownik ZDOO Śrem Wójtostwo), Łubiny, poekstrakcyjna śruta rzepakowa i krajowa soja - czy te komponenty warto stosować w mieszankach dla świń (dr inż. Anita Zaworska, UP w Poznaniu), Dyrektywa azotanowa – ważne zmiany dla rolników (pani Anna Giera, WODR Poznań) oraz Aplikacja doradcza EPSU – narzędzie wspierające innowacje i rozwój cyfrowy wielkopolskiej wsi (pan Maciej Zacharczuk – WODR Poznań).

W dalszej części spotkania odbyła się lustracja doświadczeń z soją na polu doświadczalnym ZDOO w Śremie Wójtostwie, w trakcie której informacji udzielała specjalistka ZDOO – mgr inż. Magdalena Pawlak. Podczas spotkania odbyła się również prezentacja stoisk firm związanych z rolnictwem.