Szkolenie metodyczne z zakresu prowadzenia doświadczeń WGO z roślinami bobowatymi grubonasiennymi i soją


W dniu 22 czerwca 2018 roku w centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej odbyło się szkolenie metodyczne dotyczące prowadzenia doświadczeń z oceną wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy centrali COBORU, stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz innych punktów doświadczalnych, prowadzących doświadczenia dla COBORU z roślinami bobowatymi grubonasiennymi i soją, którzy dzień wcześniej uczestniczyli w konferencji „Inicjatywa białkowa COBORU”. Razem 67 osób.

W pierwszej części szkolenia dr inż. Bogna Kowalczyk przedstawiła metodyki badania odrębności, wyrównania i trwałości odmian (OWT) poszczególnych gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi. W drugiej, zasadniczej części, prowadzonej przez mgr. inż. Józefa Zycha, mgr. inż. Jacka Broniarza i mgr inż. Agnieszkę Osiecką, odbyły się warsztaty mające na celu wypracowanie założeń do zmian dotychczasowej metodyki badania wartości gospodarczej odmian (WGO) roślin bobowatych grubonasiennych i soi w uprawie na nasiona. Ustalono, że nowa wersja metodyki zostanie przekazana do recenzji realizatorom doświadczeń do końca września br.