Konferencja „Inicjatywa białkowa COBORU”


W dniu 21 czerwca 2018 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej zorganizował konferencję „Inicjatywa białkowa COBORU”. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia dotyczące genetyki i hodowli oraz doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Przedstawione zastały także niektóre elementy agrotechniki uprawy soi.

Problematyka konferencji dedykowana była w szczególności hodowcom, doradcom wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz specjalistom stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, realizujących doświadczenia z tą grupą roślin.

Referat wprowadzający pt. Inicjatywa Białkowa COBORU – geneza i założenia przedstawił prof. dr hab. Edward Gacek, Dyrektor COBORU, natomiast mgr inż. Agnieszka Osiecka przedstawiła wyniki badań odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach „Inicjatywy Białkowej COBORU” w roku 2017.

W dwóch sesjach problemowych zaprezentowano następujące referaty: Genetyka i hodowla roślin bobowatych grubonasiennych i soi (dr inż. Stanisław Stawiński – główny hodowca HR Smolice, oddział Przebędowo), Wpływ elementów agrotechniki na plonowanie odmian soi na podstawie wyników SDOO w Głubczycach (dr inż. Krzysztof Gawecki – dyrektor SDOO Głubczyce), Zwalczanie chwastów w roślinach bobowatych grubonasiennych i soi (dr hab. Roman Krwaczyk – Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin IOR-PIB Poznań), Choroby roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz ich zwalczanie (prof. dr hab. Marek Korbas, mgr Jakub Danielewicz – Zakład Mikologii IOR-PIB Poznań) oraz Szkodniki roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz ich zwalczanie (prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr Przemysław Strażyński – Zakład Entomologii IOR-PIB Poznań)

W ramach programu konferencji uczestnicy wizytowali także doświadczenia polowe z odmianami roślin bobowatych grubonasiennych i soi w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie.