Posiedzenie Rady Konsultacyjnej COBORU


W dniu 1 grudnia 2017 roku w siedzibie centrali COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się piąte posiedzenie Rady Konsultacyjnej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w kadencji 2015-2018.

W posiedzeniu poza członkami Rady Konsultacyjnej COBORU, udział wzięli dyrektor COBORU i jego zastępcy oraz kierownicy zakładów i biur centrali COBORU, a także przedstawiciel związku zawodowego.

Posiedzenie było poświęcone przedstawieniu bieżących problemów jednostki, omówieniu planu działalności badawczo-doświadczalnej COBORU na 2018 rok oraz podsumowaniu wyników pierwszego roku doświadczeń po wprowadzeniu innowacyjnych modyfikacji doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) i soi.

Członkowie Rady wysoko ocenili inicjatywę COBORU dotyczącą rozszerzenia badań odmianowych roślin bobowatych grubonasiennych, zwrócili jednak uwagę na konieczność zwiększenia finansowania tych badań przez MRiRW.

Ponadto przedstawiono wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju, dotyczącej znajomości i wykorzystania przez użytkowników odmian wyników Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i List odmian zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady, prof. dr hab. Zbigniew Broda, oraz dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward Gacek, podziękowali wszystkim członkom Rady za aktywny udział w posiedzeniu.