Międzynarodowy Dzień Rzepaku Minikowo / Chrząstowo


W dniach 17-18 maja 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego (KPODR) w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku wraz z imprezami towarzyszącymi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Chrząstowie, Lechpolu w Szubinie i Gospodarstwie Rolnym Pana Juliusza Młodeckiego w Radziczu.

Imprezę zorganizowali m.in.: KP ODR w Minikowie i Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych (KZPRiRB). W spotkaniu wzięli udział goście zagraniczni z Litwy, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, przedstawiciele MRiRW – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Pan Bogusław Rzeźnicki, oraz Prezes KZPRiRO – Pan Juliusz Młodecki.

Tematem przewodnim Dnia Rzepaku i imprez towarzyszących było: „Europejskie źródła białka, w tym śruty rzepakowej jako alternatywy dla importu soi”.

Podczas imprezy redaktor naczelny „Top Agrar Polska” poprowadził bardzo interesujące forum dyskusyjne nt. przydatności śruty rzepakowej jako alternatywy dla importu soi oraz możliwości zwiększenia areału uprawy roślin bobowatych grubona-siennych i soi w Polsce.

W przeddzień odbyły się wyjazdy studyjne pt. „EURO RZEPAK”. W trakcie wizyty w SDOO w Chrząstowie, Pani mgr inż. Beata Kaliska – dyrektor SDOO, oraz współpracownicy zaprezentowali działalność doświadczalną SDOO i prowadzoną rekomendację odmian do praktyki na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Prof. dr hab. Edward S. Gacek przedstawił wprowadzane w COBORU innowacyjne modyfikacje w zakresie badań odmianowych, głównie w obrębie rzepaku, roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

W trakcie spotkania odbyła się szeroka dyskusja nad omawianą problematyką, w której aktywnie uczestniczyli goście z zagranicy. Po części seminaryjno-dyskusyjnej uczestnicy spotkania zwiedzili kolekcje i doświadczenia odmianowe, głównie z roślinami bobowatymi i rzepakiem.

W obu Dniach Rzepaku uczestniczył również Inspektor COBORU – Pan mgr inż. Józef Mak.