„Konferencja łubinowa” UP Wrocław-Pawłowice


W dniach 24-25 kwietnia 2017r. w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu-Pawłowicach, odbyła się konferencja naukowa, pt. „Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności”.

Konferencję zorganizowała Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wspólnie z Polskim Towarzystwem Łubinowym.

W drugim dniu konferencji prof. dr hab. Edward S. Gacek wygłosił referat pt. „Innowacyjne modyfikacje doświadczeń odmianowych roślin bobowatych grubo-nasiennych, ze szczególnym uwzględnieniem łubinów i soi”.

W prezentacji opisano wprowadzanie modyfikacji prac doświadczalnych w COBORU, z docelowym zamiarem zwiększenia popularności i areału tej grupy roślin.