Narada Kadry Kierowniczej COBORU


W dniach 9-10 kwietnia 2024 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyła się wiosenna narada Kadry Kierowniczej COBORU, w której udział wzięli: dyrekcja COBORU, kierownicy komórek organizacyjnych Centrali COBORU, dyrektorzy stacji doświadczalnych oceny odmian, główni księgowi stacji doświadczalnych oceny odmian, kierownicy zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz inspektorzy COBORU.

Narada poświęcona była głównie omówieniu wyników finansowych oddziałów terenowych COBORU osiągniętych w 2023 r. Ponadto przedstawiono zmiany w Krajowym rejestrze po zimowych posiedzeniach Komisji ds. rejestracji odmian, plany dotyczące działalności badawczo-doświadczalnej, szkoleniowej i promocyjnej COBORU na 2024 r., w tym obecnego etapu realizacji zadań COBORU w ramach projektu ARiMR „Produkcja i wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe” oraz omówieniu bieżących spraw organizacyjno-prawnych dotyczycących naszej jednostki.