Warsztaty w ramach programu „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe


W dniach 27, 28 i 29 lutego 2024 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej w ramach przygotowań do realizacji programu ARiMR „Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe” odbyło się spotkanie reprezentantów konsorcjum tzn. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/w Radomiu, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Spotkania miało charakter warsztatów, w których uczestniczyli głównie Opiekunowie Naukowi projektu, Doradcy Rolniczy ze stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju.

Warsztaty obejmowały zapoznanie zebranych z zakresem projektu; omówienie znaczenia gospodarczego oraz agrotechniki uprawy poszczególnych roślin białkowych (bobik, groch, łubin wąskolistny, łubin żółty i soja), a także szczegółowe omówienie instrukcji demonstracji i dziennika obserwacji demonstracji w zakresie upraw polowych, a także podziału zadań jednostek i osób zaangażowanych w realizację projektu.

Warsztaty prowadzone przez Opiekunów Naukowych i koordynatorów odbyły się w trzech grupach:

  • w dniu 27 lutego 2024 r. reprezentanci woj.: lubelskie, mazowieckie, podlaskie, śląskie,
  • w dniu 28 lutego 2024 r. reprezentanci woj.: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie,
  • w dniu 29 lutego 2024 r. reprezentanci woj.: łódzkie, opolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie.

Łącznie w warsztatach wzięło udział blisko 140 osób zaangażowanych w realizację projektu.