Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych


W dniu 22 lutego 2024 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025, poświęcone tym razem odmianom zbóż ozimych, które prowadził jej przewodniczący prof. dr hab. Marek Korbas.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż ozimych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 36 nowych odmian zbóż ozimych (pszenica zwyczajna – 22, jęczmień – 5, pszenżyto – 5, żyto – 4).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Jęczmień ozimy
 • KWS Libris (nazwa hodowlana - KW 6-2189)
  Odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • Luise (nazwa hodowlana - LEU 83212)
  Odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • RGT Alessia (nazwa hodowlana - AC 16/365/29)
  Odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: RAGT 2n
 • SU Elsa (nazwa hodowlana - 15HL154D131)
  Odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Venezia (nazwa hodowlana - SZD5111)
  Odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna ozima
 • Alabama (nazwa hodowlana – STH 13121)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Big Ben (nazwa hodowlana - STRG 4016’21)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. K.
 • Como (nazwa hodowlana - Sj P0902)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • Damian (nazwa hodowlana - Br 10996a61)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Eriksen (nazwa hodowlana - Sj Q0853)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • Fabian (nazwa hodowlana - Br 12337a6)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Fantazja (nazwa hodowlana - AND 7021)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Fuzja (nazwa hodowlana - NAD 5620)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Iluminacja (nazwa hodowlana - DNKO 72)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Jamajka (nazwa hodowlana – STH 13721)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Kaprun (nazwa hodowlana - STRU 140224s14)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • KWS Espinum (nazwa hodowlana - KW 3465-1-1)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • LG Algebra (nazwa hodowlana - LGWD19-3831-SA)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Fabianus (nazwa hodowlana - LGWD19-3832-SB)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • Magnezja (nazwa hodowlana - NAD 6121)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Maxus (nazwa hodowlana - LEU 20.671.18)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
 • Marly
  Odmiana na ciastka (K); zgłaszający: Nordic Seed Germany GmbH
 • Patria (nazwa hodowlana - NAD 6021)
  Odmiana pastewna (C); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • RGT Felicio (nazwa hodowlana - R12049)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • SU Joran (nazwa hodowlana - NORD 19/360)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SU Marathon (nazwa hodowlana - NORD 21/122)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SU Quiz (nazwa hodowlana - NORD 21/121)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenżyto ozime
 • Ambasador (nazwa hodowlana - DL 863/17)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Dalmateo (nazwa hodowlana - BOH 4521)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Comodoro (nazwa hodowlana - BOH 4121)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Promiso (nazwa hodowlana - 15LM134-10)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
 • Tinos (nazwa hodowlana – WTD 0721)
  Odmiana pastewna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Żyto ozime
 • KWS Cursor (nazwa hodowlana - KWS-H228)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Fidalgor (nazwa hodowlana - KWS-H231)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • SU Atum (nazwa hodowlana - HYH-355)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SU Ivar (nazwa hodowlana - HYH-356)
  Odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.