Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych


W dniu 8 lutego 2024 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Pastewnych w kadencji 2022-2025, na którym omówiono propozycje zmian w Krajowym rejestrze w zakresie odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi, roślin bobowatych drobnonasiennych, roślin wiechlinowatych oraz innych roślin pastewnych. Posiedzeniu Komisji przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Księżak.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian roślin pastewnych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian ww. grup roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 24 nowych odmian roślin pastewnych i soi. Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych, Dyrektor COBORU wyda postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian:

Bobik
 • Amina (nazwa hodowlana - PHP 21-21)
  odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Genius (nazwa hodowlana - RLS97027)
  odmiana niesamokończąca, wysokotaninowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Groch siewny
 • Twister (nazwa hodowlana - DS19183)
  odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: " DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Ursus (nazwa hodowlana - WTD 8120)
  odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Łubin biały
 • SM Belter (nazwa hodowlana - PRH 22/21)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Łubin wąskolistny
 • SM Cyrkon (nazwa hodowlana - PRH 23/21)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
 • SM Filemon (nazwa hodowlana - PRH 104/21)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"
Łubin żółty
 • Opal (nazwa hodowlana - WTD 4221)
  odmiana niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
Soja
 • Acapulca (nazwa hodowlana - SZD T4244)
  odmiana wczesna (ocena 2-3); zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Astramelix (nazwa hodowlana - SMSJ221)
  odmiana średniopóźna (ocena 5-6); zgłaszający: farmsaat Polska sp. z o.o.
 • Astronomix (nazwa hodowlana - SMSJ211)
  odmiana późna (ocena 7); zgłaszający: farmsaat Polska sp. z o.o.
 • Ikone (nazwa hodowlana - BAUP 21.2023)
  odmiana późna do bardzo późnej (ocena 7-8); zgłaszający: SZB Polska sp. z o.o. sp. j.
 • Lajma
  odmiana bardzo wczesna do wczesnej (ocena 2); zgłaszający: Agroyoumis sp. z o.o.
 • LID Diamantor (nazwa hodowlana - ESG2111)
  odmiana późna (ocena 7); zgłaszający: Lidea Poland sp. z o.o.
Esparceta siewna
 • Espata (nazwa hodowlana - ES/2020/1)
  odmiana pastewna; zgłaszający: "Pietrzak" sp. z o.o. sp. k.
Lucerna siewna
 • Extase (nazwa hodowlana - L2661)
  odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS
 • Lighty (nazwa hodowlana - L0450)
  odmiana pastewna; zgłaszający: G.I.E. GRASS
Życica trwała (syn. rajgras angielski)
 • Sherkal (nazwa hodowlana - TRAH1174)
  odmiana pastewna, tetraploidalna, przydatna do użytkowania wielokośnego (pastwiskowego); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • Teknal (nazwa hodowlana - TRAS1267)
  odmiana pastewna, tetraploidalna, przydatna do użytkowania kośno-polowego i wielokośnego (pastwiskowego); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • Tetra Gain SLT (nazwa hodowlana - PST-2TETS)
  odmiana pastewna, tetraploidalna, przydatna do użytkowania kośno-polowego; zgłaszający: Seed Brokers & Consultants Piotr Szyld
 • Youkal (nazwa hodowlana - TRAS1187)
  odmiana pastewna, tetraploidalna, przydatna do użytkowania kośno-polowego i wielokośnego (pastwiskowego); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • Zita (nazwa hodowlana - TRAS1145)
  odmiana pastewna, tetraploidalna, przydatna do użytkowania kośno-polowego i wielokośnego (pastwiskowego); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
Życica wielokwiatowa westerwoldzka (syn. rajgras holenderski)
 • Carboxyl (nazwa hodowlana - RGWS234)
  odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • Goupyl (nazwa hodowlana - RGWH227)
  odmiana pastewna, diploidalna; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.