Dni Pola „Odmiana - najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”


Pod koniec maja, w czerwcu lub na początku lipca 2023 r. w 42 SDOO/ZDOO zorganizowano imprezy pod hasłami „Odmiana - najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej”.

Głównym celem było uświadomienie odwiedzającym jak ważnym elementem w produkcji roślinnej jest wybór właściwej odmiany dostosowanej do danych warunków gospodarowania, promocja tworzonych przez COBORU ”List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ)” - najlepszych odmian rekomendowanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw oraz popularyzacja i promocja uprawy gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi, a także prezentacja znaczenia prowadzenia ścisłych doświadczeń odmianowych i wykorzystanie ich wyników dla praktyki rolniczej.

Imprezy w większości miały charakter jednodniowych spotkań polowych, czasami połączonych z wykładami. W trakcie powyższych imprez zaprezentowana zostanie cała działalność doświadczalna SDOO/ZDOO, w tym m.in. doświadczenia rejestrowe i porejestrowe, innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU i ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego. Uczestnicy mieli możliwość porównania ze sobą odmian na poletkach pokazowych oraz w doświadczeniach odmianowych z różnymi grupami roślin uprawnych.

Dodatkowo w trakcie imprez udzielane były porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony chemicznej roślin uprawnych, a także objaśniano zasady tworzenia „List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ)” i dlaczego warto z nich korzystać. W przedmiotowych imprezach uczestniczyli głównie rolnicy, przedstawiciele instytucji z obszaru infrastruktury rolnictwa, służb doradczych, reprezentanci sektora hodowlano-nasiennego, skupu surowca i przemysłu paszowego.

Łącznie, w trakcie tych imprez SDOO/ZDOO odwiedziło ponad trzy i pół tysiąca osób, przy czym zainteresowanie imprezami było różne w poszczególnych punktach doświadczalnych (rys. 1, tab. 1).Rys.1
Lokalizacja SDOO/ZDOO, które zorganizowały Dni pola pod tytułem „Odmiana - najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnejTabela 1
Wykaz terminów i miejsc realizacji w SDOO/ZDOO „Dni pola” w roku 2023,
pod tytułem „Odmiana - najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej
Lp. Województwo SDOO/ZDOO Termin Liczba uczestników
1 Dolnośląskie SDOO w Zybiszowie 14.06.2023 r. 90
2 ZDOO w Jeleniej Górze 16.06.2023 r. 29
3 ZDOO w Krościnie Małej 26.05.2023 r. 25
4 ZDOO Tarnowie 23.06.2023 r. 25
5 ZDOO w Tomaszowie Bol. 2.06.2023 r. 35
6 Kujawsko-Pomorskie SDOO w Chrząstowie 2.07.2023 r. 80
7 ZDOO w Głębokim 23.06.2023 r. 11
8 ZDOO w Głodowie 30.06.2023 r. 18
9 Lubelskie SDOO w Ciciborze Dużym 15.06.2023 r. 70
10 ZDOO w Bezek 22.6.2023 r. 38
11 ZDOO w Czesławicach 22.06.2023 r. 28
12 ZDOO w Uhninie 20.06.2023 r. 30
13 Lubuskie SDOO w Świebodzinie 15.06.2023 r. 134
14 Łódzkie SDOO w Sulejowie 16.06.2023 r. 180
15 ZDOO w Masłowicach 15.06.2023 r. 60
16 ZDOO w Lućmierzu 14.06.2023 r. 80
17 Małopolskie SDOO w Węgrzcach 20.06.2023 r. 40
18 Mazowieckie SDOO w Seroczynie 27.06.2023 r. 60
19 ZDOO w Kawęczynie
(na polu w Radzikowie)
25.05.2023 r. 50
20 Opolskie SDOO w Głubczycach 26.06.2023 r. 78
21 Podkarpackie SDOO w Przecłowicach 20.06.2023 r. 50
22 ZDOO w Dukli 18.06.2023 r. 28
23 ZDOO w Nowym Lubliniecu 16.06.2023 r. 33
24 ZDOO w Skołoszowie 15.06.2023 r. 70
25 Podlaskie SDOO w Krzyżewie 15.06.2023 r. 250
26 Pomorskie SDOO w Karzniczce 21.06.2023 r. 60
27 ZDOO w Radostowie 21.06.2023 r. 60
28 ZDO w Wyczechach 07.06.2023 r. 31
29 ZDOO w Lisewie 07.05.2023 r. 300
30 Śląskie SDOO w Pawłowicach 27.06.2023 r. 160
31 ZDOO w Kochcicach 29.06.2023 r. 250
32 Świętokrzyskie SDOO w Słupi 14.06.2023 r. 100
33 Warmińsko-Mazurskie SDOO w Wrócikowie 20.06.2023 r. 110
34 ZDOO w Ruskiej Wisi 21.06.2023 r. 100
35 ZDOO w Rychlikach 14.06.2023 r. 82
36 Wielkopolskie SDOO w Słupi Wielkiej 02.06.2023 r. 120
37 ZDOO w Kościelnej Wiesi 29.06.2023 r. 50
38 ZDOO w Nowej Wiesi Ujsieja 15.06.2023 r. 100
39 ZDOO w Śremie Wójtostwie 30.05.2023 r. 303
40 Zachodniopomorskie SDOO w Szczecinie Dąbiu
(na polu w Nowych Liniach)
13.06.2023 r. 24
41 ZDOO w Białogardzie 01.06.2023 r. 50
42 ZDOO w Rarwinie 01.06.2023 r. 42
Razem uczestników 3499


Film z Dni Pola w Sulejowie