Seminarium „EU-VCU Experts Group Seminar”


W dniach 22-24 maja 2023 roku odbyło się szesnaste seminarium „EU-VCU Experts Group Seminar” – będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych w państwach członkowskich UE i EFTA.

W tym roku organizatorem seminarium było GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle des Variétés Et des Semences), jednostka odpowiedzialna m.in. za prowadzenie badań odmianowych w celu rejestracji odmian we Francji, której administratorami są: Narodowy Instytut Badań nad Rolnictwem, Żywnością i Środowiskiem (INRAe), Ministerstwo Rolnictwa oraz Krajowa Międzybranżowa Grupa Nasion (GNIS). Seminarium odbyło się w Angers w obiektach Terra Botanica.

W seminarium wzięło udział 55 specjalistów z 19 krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Norwegii, oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz CPVO. Stronę polską reprezentowali: prof. Henryk Bujak, mgr inż. Marcin Behnke i dr inż. Tomasz Lenartowicz.

Seminarium składało się z sześciu sesji, podczas których omówiono zagadnienia dotyczące badań WGO prowadzonych przez biura badawcze Państw UE oraz przyszłości badań wartości gospodarczej odmian (WGO) w Europie.

Podczas seminarium przedstawiono referaty dotyczące zmian jakie nastąpiły w poszczególnych biurach badawczych w zakresie badań WGO różnych gatunków roślin, w tym wdrożeń aspektu zrównoważonej oceny wartości gospodarczej odmian roślin rolniczych. W tej części spotkania zastępca dyrektora COBORU mgr Marcin Behnke, przedstawił zmiany związane z systemem badania WGO soi i słonecznika w Polsce oraz dalszego rozwoju doświadczalnictwa ekologicznego w COBORU, a także modernizacji i automatyzacji pomiarów meteorologicznych w SDOO/ZDOO.

Tematem przewodnim spotkania były aspekty związane z ocieplaniem klimatu w kontekście stresów wywoływanych suszą, w szczególności wpływających na prowadzenie badań WGO oraz interpretację wyników. Powyższe aspekty były tematem przeprowadzonych warsztatów w czterech podgrupach dotyczące pszenicy zwyczajnej ozimej oraz kukurydzy. Podczas spotkania wygłoszone były także referaty związane z realizacją projektów unijnych INVITE i INNOVAR.

W końcowej części seminarium omówione zostały kwestie związane ze zmianą wspólnotowego prawodawstwa nasiennego (PRM) oraz sformalizowania funkcjonowania spotkań przedmiotowej grupy jako tzw. „European VCU association”

Na spotkaniu ustalono również tematykę i lokalizację kolejnego spotkania „VCU Experts Group Seminar”.

Na koniec uczestnicy spotkania mieli możność zapoznania się z działalnością stacji doświadczalnej GEVES w miejscowości Anjouére

Po spotkaniu delegacja COBORU, korzystając z pobytu w Angers, odwiedziła i odbyła robocze spotkanie z pracownikami Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO), w tym przedstawicielem kierownictwa CPVO – Panem Dirkiem Theobaldem na czele.