Szkolenie metodyczne w zakresie badania WGO ziemniaka


W dniach 13-14 kwietnia 2023 roku w hotelu „Jantar” w Ustce oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce odbyło się szkolenie metodyczne w zakresie badania WGO ziemniaka.

W szkoleniu wzięło udział ponad 50 specjalistów prowadzących doświadczenia wartości gospodarczej odmian (WGO), zarówno z SDOO/ZDOO, jak i spoza COBORU oraz specjaliści prowadzący doświadczenia odrębności wyrównania i trwałości (OWT).

Podczas szkolenia specjaliści Pracowni WGO Roślin Okopowych i Kukurydzy omówili kwestie metodyczne związane z prowadzeniem doświadczeń WGO z ziemniakiem. Ponadto, przedstawiono system badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz problematykę True Potato Seeds.

Ważnym uzupełnieniem szkolenia był wykład dr inż. Jerzego Osowskiego z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-PIB oddział w Boninie, w którym omówione zostały patogeny ziemniaka oraz sposoby ich zwalczania.

W ramach szkolenia w SDOO w Karzniczce przeprowadzone zostały również wykłady i warsztaty prowadzone przez dr hab. Magdalenę Grudzińską (ZDOO Białogard) w zakresie oceny konsumpcyjnej odmian ziemniaka zgodnie z obowiązującą metodyką.