Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych


W dniu 21 lutego 2023 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025, poświęcone tym razem odmianom zbóż ozimych, które prowadził jej przewodniczący prof. dr hab. Marek Korbas.

Posiedzenie Komisji poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami jednostek zgłaszających odmiany i zaproszonymi użytkownikami odmian zbóż ozimych, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian tej grupy roślin, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 35 nowych odmian zbóż ozimych (pszenica zwyczajna – 18, jęczmień – 6, pszenżyto – 6, żyto – 5).

Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, Dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian:

Jęczmień ozimy
 • Winnie (nazwa hodowlana - Br 12288p5)
  odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • KWS Exquis (nazwa hodowlana - KM 13CO06)
  odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Tolanis (nazwa hodowlana - KW 6-1971)
  odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • SU Majella (nazwa hodowlana - NORD 18012/4)
  odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Lady (nazwa hodowlana - 65-37C)
  odmiana wielorzędowa pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Sonja (nazwa hodowlana - SZD W2082)
  odmiana dwurzędowa browarna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
Pszenica zwyczajna ozima
 • Alegoria (nazwa hodowlana - DNKO 63)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Essa (nazwa hodowlana - NAD 5320)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Iskra (nazwa hodowlana - AND 6620)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Kompetent (nazwa hodowlana - STRG 4036’20)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. K.
 • KWS Lirum (nazwa hodowlana - KW 7489-2-17)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • LG Bronka (nazwa hodowlana - LGWD17-17450-D)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Optimist (nazwa hodowlana - LGWD17-17589-D)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • LG Pola (nazwa hodowlana - LGWD16-27784-D)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Limagrain Polska sp. z o.o.
 • Ostoja (nazwa hodowlana - NAD 5420)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Persona (nazwa hodowlana - AND 6220)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • RGT Kreuzer (nazwa hodowlana - R11956)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • RGT Taktik (nazwa hodowlana - R11836)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.
 • Sanseo (nazwa hodowlana - STRU 110184k032)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Strube Polska sp. z o.o.
 • Saratus (nazwa hodowlana - BAUB 19.3038)
  Jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
 • Sova (nazwa hodowlana – STH12720)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • SU Agmar (nazwa hodowlana - NORD 20/137)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SY Revolution (nazwa hodowlana - SY118762)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
 • WPB Newton (nazwa hodowlana - WPB 14DH0551-04)
  Odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Pszenżyto ozime
 • Fanfaro (nazwa hodowlana - MAH 8520)
  odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Heroico (nazwa hodowlana - BOH 3920)
  odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Misterio (nazwa hodowlana – MAH 8620)
  odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Polo (nazwa hodowlana - DC 11169)
  odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • SU Laurentius (nazwa hodowlana - NORD 17/7628 b)
  odmiana pastewna; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • Tiesto (nazwa hodowlana - DL 702/16)
  odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
Żyto ozime
 • Dańkowskie Avanti (nazwa hodowlana - DL 14)
  odmiana populacyjna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Rolfeed (nazwa hodowlana - ROL 600)
  odmiana populacyjna przeznaczona do użytkowania na zielonkę; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.
 • Rolpower (nazwa hodowlana - ROL 500)
  odmiana populacyjna przeznaczona do użytkowania na zielonkę; zgłaszający: Przedsiębiorstwo Nasienne "ROLNAS" sp. z o.o.
 • SU Isaksson (nazwa hodowlana - HYH 334)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SU Thor (nazwa hodowlana - HYH 339)
  odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych – przemawia M. Behnke
Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych – widok na osoby zgromadzone na sali
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych - głosowanie
Członkowie komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych podczas głosowania