Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU we Wrocławiu


W dniach 31 stycznia 2023 i 1 lutego 2023 roku w hotelu Novotel Wrocław City we Wrocławiu odbyła się Regionalna Konferencja Metodyczna COBORU, w której uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści Centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele jednostek spoza COBORU realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 100 osób.

Konferencję swoją obecnością zaszczycili: Pan Paweł Czyszczoń - Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Pan Dariusz Madejski – Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej, Pani Bernadetta Kucharska - Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu oraz Pan Andrzej Znamirowski – Zastępca Dyrektora Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Program konferencji obejmował trzy sesje tematyczne oraz warsztaty metodyczne. Pierwsza sesja poświęcona była omówieniu aktualnych problemów i zamierzeń na przyszłość w działalności COBORU, planów w zakresie działalności badawczo-doświadczalnej i szkoleniowej na 2023 r. oraz realizacji zamierzeń remontowych i inwestycyjnych w COBORU w 2022 r. i planów w tym zakresie na 2023 r.

W trakcie drugiej sesji przedstawiono tematy związane z rolnictwem ekologicznym w Polsce i UE, realizacją zamierzeń COBORU w zakresie ekologicznego doświadczalnictwa odmianowego, biologizacją gleb a także ze sposobami bezorkowej uprawy roli.

Trzecia sesja poświęcona była przedstawieniu zagadnień dotyczących zmian klimatycznych i ich wpływu na rolnictwo oraz urządzeń i metod stosowane w pomiarach agrometeorologicznych.

W ramach konferencji zorganizowano również warsztaty tematyczne dla kadry kierowniczej oraz specjalistów prowadzących badania OWT i WGO, w tym PDO.

Otwarcie Regionalnej Konferencji Metodycznej COBORU: Dyrektor COBORU H. Bujak, Dyrektor SDOO M. Włodarczyk, Inspektor COBORU A. Skórka na sali konferencyjnej
Uczestnicy Regionalnej Konferencji Metodycznej COBORU. Zbliżenie na widownię Sali konferencyjnej
Uczestnicy Regionalnej Konferencji Metodycznej COBORU. Na pierwszym planie Dyrektorzy COBORU
Wystąpienie dyrektora COBORU na sali konferencyjnej prof. Henryka Bujaka
Wystąpienie zastępcy dyrektora COBORU na sali konferencyjnej Marcina Behnke
Wystąpienie zastępcy dyrektora COBORU na sali konferencyjnej Arkadiusza Sokołowskiego