Prezentacja prac COBORU w programie „TO SIĘ OPŁACA”


W dniu 19 marca 2020 roku, w cyklicznym programie „TO SIĘ OPŁACA” emitowanym w programie 1 TVP, przedstawiono zagadnienia związane z aktualnym zakresem prac nad soją w ramach tzw. „Inicjatywy białkowej COBORU”, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności do uprawy i rekomendacji odmian soi w naszym kraju. W programie m.in. wystąpili: dyrektor COBORU - prof. dr hab. Edward S. Gacek oraz mgr inż. Agnieszka Osiecka – Główny specjalista ds. badania wartości gospodarczej odmian roślin bobowatych grubonasiennych i soi.

Docelowo prace te mają przyczynić się do zwiększenia areału uprawy soi i tradycyjnych gatunków roślin białkowych, a tym samym przyczynić się do poprawy bilansu krajowego białka paszowego jako alternatywy do importu genetycznie zmodyfikowanej śruty sojowej.

https://vod.tvp.pl/video/to-sie-oplaca,19032020-1225,46872675