Wizyta w COBORU Pana Klemensa Mechtlera – Dyrektora Departamentu Badania Odmian Roślin z AGES (Austria)


W dniu 6 lutego 2020 roku w siedzibie Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej gościliśmy Pana Klemensa Mechtlera –Dyrektora Departamentu Badania Odmian Roślin z Austriackiej Agencji Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (AGES), mającej swoją siedzibę w Wiedniu.

W trakcie spotkania roboczego w COBORU wymieniono informacje odnośnie organizacji obu jednostek, zadań i zasad funkcjonowania COBORU i AGES (w tym Departamentu Badania Odmian Roślin), systemu rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin w obu krajach oraz zakresu prowadzonych badań wartości gospodarczej odmian. Gość przedstawił również austriacką metodykę i zakres badań wartości gospodarczej odmian soi. Ponadto omówiono możliwości współpracy obu jednostek w przyszłości.