„Dzień Soi” w SDOO w Przecławiu


W dniu 21 sierpnia 2018 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Przecławiu w woj. podkarpackim odbył się kolejny „Dzień Soi”, zorganizowany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Rośli Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz SDOO w Przecławiu.

W spotkaniu udział wzięli rolnicy, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji związanych z rolnictwem województwa podkarpackiego, a także przedstawiciele nauki oraz inni zaproszeni goście. Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością Pani Poseł Krystyna Skowrońska.

W części przeznaczonej na referaty zaprezentowano problematykę poświęconą możliwości zwiększenia uprawy soi i roślin strączkowych grubonasiennych na obszarze województwa. Z kolei dyrektor COBORU, prof. dr hab. Edward Gacek, przedstawił założenia dotyczące realizowanej w kraju „Inicjatywy Białkowej COBORU”.

Po części referatowej odbyła się lustracja kolekcji kilkudziesięciu odmian uprawnych soi na polu doświadczalnym SDOO w Przecławiu.