Inicjatywa Białkowa COBORU na Regionalnych Konferencjach Metodycznych COBORU


W dniach 30-31 stycznia 2018 r. oraz 8-9 lutego 2018 r. odbyły się Regionalne Konferencje Metodyczne COBORU, w których uczestniczyli: kadra kierownicza i specjaliści centrali COBORU oraz stacji i zakładów doświadczalnych oceny odmian, a także przedstawiciele innych jednostek, realizujący doświadczenia w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.

W pierwszej sesji mgr inż. Józef Zych - kierownik Zakładu NR centrali COBORU, przedstawił temat „Innowacyjne modyfikacje doświadczalnictwa odmianowego roślin bobowatych grubonasiennych (strączkowych) i soi - podsumowanie wyników pierwszego roku doświadczeń”, w trakcie którego omówił założenia i cele Inicjatywy Białkowej COBORU oraz wyniki doświadczeń z odmianami roślin bobowatych grubonasiennych i soi prowadzonych w 2017 r. w ramach powyższej Inicjatywy. Natomiast w drugiej sesji dr inż. Kazimierz Pyziak wygłosił referat pt. „Soja. Analiza plonowania odmian i wpływu elementów agrotechniki”, będący podsumowaniem wieloletnich doświadczeń prowadzonych z tym gatunkiem w SDOO w Głubczycach

Łącznie w obu konferencjach wzięło udział ponad 250 osób.