CZŁONKOSTWO PRACOWNIKÓW CENTRALNEGO OŚRODKA W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH GREMIACH OPINIODAWCZO-DORADCZYCH


Imię i nazwisko Nazwa ciała opiniodawczo-doradczego, siedziba Pełniona funkcja
prof. dr hab. H. Bujak Rada UE; Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; Grupa Robocza ds. Rolnych – Prawa Hodowców Roślin do Odmian; Bruksela Krajowy Ekspert Wiodący
Komisja Europejska; Stały Komitet ds. Wspólnotowej Ochrony Odmian Roślin; Bruksela Krajowy Ekspert Wiodący
Komisja Europejska; Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz; Sekcja: Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa i Ogrodnictwa; Bruksela Krajowy Ekspert Współpracujący
Międzynarodowy Związek Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV); Rada, Komitet Konsultacyjny, Komitet Administracyjno-Prawny; Genewa Członek ww. organów UPOV
Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO); Rada Administracyjna; Angers Członek Rady Administracyjnej
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IHAR-PIB); Rada Naukowa; Radzików Członek Rady Naukowej
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB); Rada Naukowa; Poznań Członek Rady Naukowej
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB); Rada Programowa Kliniki Chorób Roślin i Banku Patogenów; Poznań Członek Rady
mgr inż. Marcin Behnke Rada UE; Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; Grupa Robocza ds. Rolnych – Prawa Hodowców Roślin do Odmian; Bruksela Krajowy Ekspert Współpracujący
Komisja Europejska; Stały Komitet ds. Wspólnotowej Ochrony Odmian Roślin; Bruksela Krajowy Ekspert Współpracujący
Komisja Europejska; Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz; Sekcja: Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa i Ogrodnictwa; Bruksela Krajowy Ekspert Współpracujący
Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO); Rada Administracyjna; Angers Alternatywny Członek Rady Administracyjnej
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN); Rada Konsultacyjna; Warszawa Członek Rady Konsultacyjnej
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB); Rada Konsultacyjna; Poznań Członek Rady Konsultacyjnej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW); Grupa Robocza ds. Systemu Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin; Warszawa Członek Grupy Roboczej
mgr inż. Marcin Król Komisja Europejska; Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz; Sekcja: Materiał Rozmnożeniowy Roślin Ozdobnych; Bruksela Krajowy Ekspert Współpracujący
Komisja Europejska; Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz; Sekcja: Materiał Rozmnożeniowy Rodzajów i Gatunków Roślin Sadowniczych; Bruksela Krajowy Ekspert Współpracujący
Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin (CPVO); Angers Technical Liaison Officer
prof. dr hab. E.S. Gacek Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ); Rada Naukowa; Poznań Członek Rady Naukowej
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB); Rada Konsultacyjna; Poznań Członek Rady Konsultacyjnej
mgr inż. J. Zych Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB); Rada Konsultacyjna; Poznań Członek Rady Konsultacyjnej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW); Grupa Robocza ds. Systemu Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin; Warszawa Członek Grupy Roboczej
Międzynarodowe Targi Poznańskie; Sąd Konkursowy o Złoty Medal MTP - Polagra Premiery; Poznań Członek Sądu Konkursowego
mgr inż. M. Litka Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW); Grupa Robocza ds. Systemu Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin; Warszawa Członek Grupy Roboczej
Międzynarodowe Targi Poznańskie; Sąd Konkursowy o Złoty Medal MTP - Polagra Premiery; Poznań Członek Sądu Konkursowego
Międzynarodowe Targi Poznańskie; Sąd Konkursowy o Złoty Medal MTP - Gardenia; Poznań Członek Sądu Konkursowego
dr inż. T. Lenartowicz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW); Zespół Doradczy ds. Polityki Kosmicznej w Polsce Członek Zespołu Doradczego
mgr inż. Jacek Broniarz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR-PIB); Rada Konsultacyjna; Poznań Członek Rady Konsultacyjnej
mgr inż. A. Najewski Wielkopolski Urząd Wojewódzki; Zespół ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w woj. wielkopolskim; Poznań Członek Zespołu