Krajowy Zespół Koordynacyjny Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (kadencja 2019-2023)Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana instytucja
1. dr inż. Jacek Rajewski - przewodniczący KZK PDO Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu; Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
2. dr inż. Krzysztof Gawęcki - zastępca przewodniczącego KZK PDO Wiceprezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
3. dr hab. Jerzy Grabiński, prof. nadzw. - zastępca przewodniczącego KZK PDO Pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
4. dr inż. Marcin Włodarczyk - zastępca przewodniczącego KZK PDO Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zybiszowie (woj. dolnośląskie)
5. mgr inż. Barbara Andrzejczak Kierownik Wydziału Hodowli w Departamencie Nadzoru nad Spółkami; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
6. dr inż. Paweł Dopierała Dyrektor ds. Hodowli Roślin; KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
7. mgr inż. Andrzej Górczyński Członek Zarządu Województwa Łódzkiego
8. dr inż. Beata Kaliska Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstawie (woj. kujawsko-pomorskie)
9. mgr inż. Jarosław Kapiszka Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce (woj. pomorskie)
10. mgr inż. Ryszard Kierzek Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
11. prof. dr hab. Bogdan Kulig Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
12. mgr inż. Tadeusz Łączyński Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, GIORiN Warszawa
13. dr inż. Przemysław Majchrowski Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie (woj. łódzkie)
14. mgr inż. Juliusz Młodecki Prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
15. prof. dr hab. Marek Mrówczyński Ekspert ds. Ochrony Roślin; Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
16. mgr inż. Robert Nowak Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych
17. dr inż. Michał Noworól Ekspert polowy; Syngenta Polska Sp. z o.o.
18. dr hab. inż. Kamila Nowosad, prof. UPWr. Pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
19. mgr inż. Andrzej Okrój Pracownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa; Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
20. dr inż. Mirosław Pojmaj Główny hodowca w Oddziale Laski, Zakład Hodowli Roślin; Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.
21. dr inż. Michał Rokicki Dyrektor Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
22. dr inż. Jarosław Rzepa Poseł na Sejm RP
23. mgr inż. Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
24. dr inż. Roman Warzecha Wiceprezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu, Pracownik naukowy Zakładu Biologii Stosowanej; Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie
25. mgr inż. Roman Włodarz Prezes Śląskiej Izby Rolniczej