Członkowie Komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka (Kadencja 2022-2025).1. prof. dr hab. Agnieszka Kita
- przewodnicząca
kierownik Zakładu Technologii Przetworów Ziemniaczanych Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
2. mgr inż. Paweł Kaczmarek
- zastępca przewodniczącej
Prezes Zarządu Top Farms Wielkopolska Sp. z o.o. w Poznaniu
3. mgr inż. Wanda Gwara dyrektor Pionu Kontraktacji i Skupu w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży
4. mgr inż. Waldemar Koński prezes Zarządu Firmy Białuty Sp. z o.o. w Białutach
5. dr inż. Krzysztof Jan Nowak Prezes Zarządu Centrali Nasiennej Sp. z o.o. w Sieradzu
6. dr inż. Jerzy Osowski pracownik naukowy Pracowni Ochrony Ziemniaka Oddziału w Boninie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
7. prof. dr hab. Barbara Sawicka profesor emerytowany Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
8. prof. dr hab. Jadwiga Śliwka kierownik Pracowni Patogenów Ziemniaka w Zakładzie Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka Oddziału w Młochowie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
9. dr hab. inż. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB kierownik Zakładu Monitorowania i Sygnalizacji Agrofagów Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Na zdjęciu członkowie komisji. Stoją od lewej: dr inż. Jerzy Osowski; dr inż. Krzysztof Jan Nowak; mgr inż. Wanda Gwara; prof. dr hab. Barbara Sawicka; mgr inż. Waldemar Koński; prof. dr hab. Jadwiga Śliwka; dr hab. Inż. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); mgr inż. Paweł Kaczmarek;

Stoją od lewej: dr inż. Jerzy Osowski; dr inż. Krzysztof Jan Nowak; mgr inż. Wanda Gwara; prof. dr hab. Barbara Sawicka; mgr inż. Waldemar Koński; prof. dr hab. Jadwiga Śliwka; dr hab. Inż. Anna Tratwal, prof. IOR-PIB; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); mgr inż. Paweł Kaczmarek;