Członkowie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych (Kadencja 2022-2025).1. prof. dr hab. Marek Korbas
- przewodniczący
kierownik Zakładu Mykologii Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
2. prof. dr hab. Grażyna Podolska
- zastępca przewodniczącego
pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
3. dr hab. Paweł Czembor, prof. IHAR-PIB kierownik Zakładu Biologii Stosowanej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
4. mgr Bogdan Fleming członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Dyrektor Oddziału Terenowego w Poznaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
5. prof. dr hab. Dariusz Jaskulski kierownik pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej
6. dr inż. Mirosław Pietrusewicz prezes Zarządu Grupy Polskie Składy Nawozowe Sp. z o.o.
7. dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP prodziekan ds. studiów Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
8. dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
9. dr inż. Anna Szafrańska kierownik Zakładu Przetwórstwa Zbóż i Piekarstwa Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie
10. dr hab. Roman Wacławowicz, prof. UPWr pracownik naukowy Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Na zdjęciu członkowie komisji. Stoją od lewej: dr hab. Paweł Czembor, prof. IHAR-PIB;  dr inż. Mirosław Pietrusewicz; dr hab. Roman Wacławowicz prof. UPWr; dr inż. Anna Szafrańska; prof. dr hab. Grażyna Podolska; prof. dr hab. Dariusz Jaskulski; dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP; dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT; prof. dr hab. Marek Korbas; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU)

Stoją od lewej: dr hab. Paweł Czembor, prof. IHAR-PIB; dr inż. Mirosław Pietrusewicz; dr hab. Roman Wacławowicz prof. UPWr; dr inż. Anna Szafrańska; prof. dr hab. Grażyna Podolska; prof. dr hab. Dariusz Jaskulski; dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP; dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT; prof. dr hab. Marek Korbas; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU)