Członkowie Komisji ds. rjestracji odmian roślin pastewnych (Kadencja 2022-2025).1. prof. dr hab. Jerzy Księżak
- przewodniczący
pracownik naukowy Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach
2. prof. dr hab. Piotr Stypiński
- zastępca przewodniczącego
Profesor emerytowany Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
3. dr inż. Krzysztof Gawęcki wiceprezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie
4. prof. dr hab. Andrzej Kotecki Profesor emerytowany Zakładu Uprawy Roślin Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
5. dr hab. Roman Krawczyk Kierownik Zakładu Herbologii i Techniki Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
6. dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
7. prof. dr hab. Agnieszka Płażek Pracownik naukowy Katedry Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
8. dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH Pracownik naukowy Instytutu Rolnictwa i Ogrodnictwa na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
9. prof. dr hab. Karol Wolski Kierownik Zakładu Herbologii, Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
10. prof. dr hab. Grzegorz Żurek Kierownik Zakładu Bioenergetyki, Analiz Jakości i Nasiennictwa Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
Na zdjęciu Stoją od lewej: dr hab. Roman Krawczyk; prof. dr hab. Agnieszka Płażek; dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH; dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); prof. dr hab. Andrzej Kotecki; prof. dr hab. Piotr Stypiński; prof. dr hab. Jerzy Księżak; prof. dr hab. Grzegorz Żurek i prof. dr hab. Karol Wolski

Stoją od lewej: dr hab. Roman Krawczyk; prof. dr hab. Agnieszka Płażek; dr hab. Jacek Sosnowski, prof. UPH; dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); prof. dr hab. Andrzej Kotecki; prof. dr hab. Piotr Stypiński; prof. dr hab. Jerzy Księżak; prof. dr hab. Grzegorz Żurek i prof. dr hab. Karol Wolski