Członkowie Komisji ds. rejestracji odmian roślin oleistych i włóknistych (Kadencja 2022-2025).1. prof. dr hab. Marek Mrówczyński
- przewodniczący
Ekspert ds. Ochrony Roślin Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
2. mgr inż. Juliusz Młodecki
- zastępca przewodniczącego
Prezes Zarządu Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Warszawie
3. mgr inż. Marek Radwański
- zastępca przewodniczącego
Prezes Zarządu Polskiej Izby Lnu i Konopi w Poznaniu
4. prof. dr hab. Krzysztof Jankowski Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
5. prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka Kierownik Zakładu Genetyki Patogenów i Odporności Roślin Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
6. dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ Kierownik Zakładu Innowacyjnych Technologii Włókienniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
7. dr hab. Stanisław Spasibionek pracownik naukowy Zakładu Roślin Oleistych Oddziału w Poznaniu Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
8. mgr inż. Adam Stępień Dyrektor generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie
9. dr inż Mariusz Szeliga Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju w Warszawie
10. dr Katarzyna Wielgusz Kierownik Zakładu Hodowli i Agrotechniki Roślin Włóknistych i Energetycznych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
Stoją od lewej: prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ; mgr inż. Juliusz Młodecki;  prof. dr hab. Marek Mrówczyński: mgr inż. Marek Radwański; prof. dr hab. Krzysztof Jankowski; dr Katarzyna Wielgusz; dr inż. Mariusz Szeliga; mgr inż. Adam Stępień; dr hab. Stanisław Spasibionek

Stoją od lewej: prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); dr hab. Jerzy Mańkowski, prof. IWNiRZ; mgr inż. Juliusz Młodecki; prof. dr hab. Marek Mrówczyński: mgr inż. Marek Radwański; prof. dr hab. Krzysztof Jankowski; dr Katarzyna Wielgusz; dr inż. Mariusz Szeliga; mgr inż. Adam Stępień; dr hab. Stanisław Spasibionek