Członkowie Komisji ds. rejestracji odmian kukurydzy (Kadencja 2022-2025).1. dr inż. Roman Warzecha
- przewodniczący
Wiceprezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu, Pracownik naukowy Zakładu Biologio Stosowanej Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
2. prof. dr hab. Tadeusz Michalski
- zastępca przewodniczącego
Prezes Rady Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu
3. dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
4. dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
5. dr hab. Kamila Nowosad, prof. UPWr Pracownik naukowy Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
6. mgr inż. Marek Oblicki Dyrektor ds. Produkcji Roślinnej Kombinatu Rolnego Kietrz
7. dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ Pracownik naukowy Katedry Hodowli i Żywienia Zwierząt na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej
8. prof. dr hab. Piotr Szulc Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
9. mgr inż. Tadeusz Szymańczak Rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych w Radzikowie
10. dr inż. Piotr Zarzycki Główny specjalista ds. produkcji roślinnej w Ośrodek Hodowli Zarodowej "Przerzeczyn Zdrój" sp. z o.o. w Gilowie
Na zdjęciu stoją od lewej: dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB; mgr inż. Marek Oblicki; dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ; prof. dr hab. Tadeusz Michalski; dr hab. Kamila Nowosad, prof. UPWr ; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); prof. dr hab. Piotr Szulc; dr inż. Piotr Zarzycki

Stoją od lewej: dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB; mgr inż. Marek Oblicki; dr hab. Zbigniew Podkówka, prof. PBŚ; prof. dr hab. Tadeusz Michalski; dr hab. Kamila Nowosad, prof. UPWr ; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); prof. dr hab. Piotr Szulc; dr inż. Piotr Zarzycki