Członkowie Komisji ds. rejestracji odmian buraka (Kadencja 2022-2025).1. dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB
- przewodniczący
Pracownik naukowy Terenowej Stacji Doświadczalnej w Toruniu Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu
2. dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB
- zastępca przewodniczącego
Kierownik Oddziału w Bydgoszczy Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie
3. dr hab. Andrzej Baryga, prof. PŁ Kierownik Katedry Cukrownictwa i Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej
4. mgr inż. Maciej Grobelny Dyrektor ds. Surowcowych Pfeifer & Langen Polska S.A. (reprezentant Związku Producentów Cukru w Polsce, wytypowany przez Zarząd ZPC w Warszawie)
5. dr hab. Stanisław Grześ prof. UPP Pracownik naukowy Katedry Agronomii na Wydziale Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
6. mgr inż. Artur Majewski Dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A. (reprezentant Związku Producentów Cukru w Polsce, wytypowany przez Zarząd ZPC w Warszawie)
7. dr hab. Ewa Bożena Moliszewska, prof. UO Pracownik naukowy Katedry Biotechnologii Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego
8. Krzysztof Nykiel Prezes Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Warszawie (reprezentant Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, wytypowany przez KZPBC)
9. mgr inż. Rafał Strachota Dyrektor Biura Zarządu Głównego Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Warszawa (reprezentant Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, wytypowany przez KZPBC)
10. prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński Pracownik naukowy Katedry Agronomii Instytutu Rolnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Na zdjęciu Stoją od lewej: dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB; mgr inż. Maciej Grobelny; dr hab. Andrzej Baryga, prof. PŁ;   mgr inż. Rafał Strachota; Krzysztof Nykiel; dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB; dr hab. Ewa Bożena Moliszewska, prof. UO;  prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); mgr inż. Artur Majewski; dr hab. Stanisław Grześ prof. UPP;

Stoją od lewej: dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB; mgr inż. Maciej Grobelny; dr hab. Andrzej Baryga, prof. PŁ; mgr inż. Rafał Strachota; Krzysztof Nykiel; dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB; dr hab. Ewa Bożena Moliszewska, prof. UO; prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński; prof. dr hab. Henryk Bujak (dyrektor COBORU); mgr inż. Artur Majewski; dr hab. Stanisław Grześ prof. UPP;