ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE UDZIAŁ W WYHODOWANIU ALBO ODKRYCIU I WYPROWADZENIU ODMIANY


Po wpisaniu odmiany do KR, w przypadku, gdy do wniosku o wpis odmiany do KR została dołączona lista osób fizycznych, które brały udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany, dana osoba może przesłać do dyrektora COBORU wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego jej udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany.   Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w wyhodowaniu albo odkryciu i wyprowadzeniu odmiany  formularz - format .docDo wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b i ust. 2, załącznik cz. II ust. 21 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546; z późn. zm.).Opłatę skarbową należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej.

Numer konta:
BNP PARIBAS Bank Polska Spółka Akcyjna
64 1600 1462 1747 0274 5000 0003