TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS ODMIANY DO KRAJOWEGO REJESTRU


 • Rośliny rolnicze
  • ozime:
   • rzepak lub wyka kosmata - od dnia 1 sierpnia do dnia 10 sierpnia
   • jęczmień lub owies - od dnia 1 sierpnia do dnia 20 sierpnia
   • pozostałe - od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia
  • zbożowe jare, z wyłączeniem kukurydzy - od dnia 1 października do dnia 30 listopada
  • pastewne lub ziemniak - od dnia 16 października do dnia 15 grudnia
  • pozostałe - od dnia 21 października do dnia 20 grudnia
 • Rośliny warzywne
  • odmiany zimujące cebuli - od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca
  • czosnek ozimy lub sałata do uprawy pod osłonami - od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia
  • uprawiane pod osłonami - od dnia 1 października do dnia 30 listopada
  • uprawiane w gruncie - od dnia 21 września do dnia 20 grudnia
 • Rośliny sadownicze
      od dnia 21 października do dnia 20 grudnia