ZGŁOSZENIA KOLEJNEGO ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ O WPIS DO KRAJOWEGO REJESTRU (KR)

na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2021 poz. 129)Nazwa odmianyOznaczenie zachowującegoData zgłoszeniaData przyjęcia do badańKodZachowujący odmianę
Czerwona Kula 2Czerwona Kula SNO17.12.202122.02.20221173P.P.H.U. OGRODNIK Dariusz Nowicki
OpolskiOpolski SNO20.12.202328.03.20241173P.P.H.U. OGRODNIK Dariusz Nowicki