Dni Pola „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu” „Inicjatywa Białkowa COBORU”


Pod koniec maja, w czerwcu lub na początku lipca 2022 r. w 41 SDOO/ZDOO zorganizowano imprezy pod hasłami „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu” oraz „Inicjatywa Białkowa COBORU”.

Głównym celem było przybliżenie zebranym założeń „ Europejskiego Zielonego Ładu” w tym znaczenia nowych odmian roślin uprawnych w jego wdrażaniu. Ponadto promocja tworzonych przez COBORU „ List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ)” – najlepszych odmian rekomendowanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw oraz popularyzacja i promocja uprawy gatunków roślin bobowatych grubonasiennych i soi, a także prezentacja znaczenia prowadzenia ścisłych doświadczeń odmianowych oraz wdrażania ich wyników dla praktyki rolniczej.

Imprezy te miały wyłącznie charakter polowy. W trakcie powyższych imprez zaprezentowano działalność doświadczalną SDOO/ZDOO, w tym innowacje doświadczalne prowadzone w ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU oraz promocja gatunków i odmian roślin białkowych. Uczestnicy mieli możliwość porównania ze sobą na poletkach pokazowych oraz w doświadczeniach odmianowych z różnymi grupami roślin uprawnych. Dodatkowo w trakcie imprez udzielane były informacje dotyczące założeń „ Europejskiego Zielonego Ładu” oraz porady z zakresu doboru odmian do uprawy, agrotechniki i ochrony chemicznej roślin uprawnych, a także objaśnienia dotyczące zasad tworzenia „ List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ)” i dlaczego warto z nich korzystać.

W przedmiotowych imprezach uczestniczyli głównie rolnicy, przedstawiciele instytucji z obszaru infrastruktury rolnictwa, służb doradczych, reprezentanci sektora hodowlano-nasiennego, skupu surowca i przemysłu paszowego. Łącznie, w trakcie tych imprez SDOO/ZDOO odwiedziło ponad trzy i pół tysiąca osób, przy czym zainteresowanie imprezami było różne w poszczególnych punktach doświadczalnych (rys. 1, tab. 1).Rys.1
Lokalizacja SDOO/ZDOO, które zorganizowały Dni pola pod tytułem „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu/Inicjatywa Białkowa COBORU”


Tabela 1
Wykaz terminów i miejsc realizacji w SDOO/ZDOO „Dni pola” w roku 2022, pod tytułem „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu/Inicjatywa Białkowa COBORU”
Lp. Województwo SDOO/ZDOO Termin Liczba uczestników
1 Dolnośląskie Zybiszów 9.06.2022 r. 70
2 Jelenia Góra 15.06.2022 r. 31
3 Krościna Mała 20.05.2022 r. 37
4 Tarnów 10.06.2022 r. 36
5 Tomaszów Bol. 10.06.2022 r. 35
6 Kujawsko-Pomorskie Chrząstowo 02-08.07.2022 r. 90
7 Głębokie 29.06.2022 r. 29
8 Głodowo 15.06.2022 r. 22
9 Lubelskie Cicibór Duży 11.06.2022 r. 60
10 Bezek 30.06.2022 r. 45
11 Czesławice 22.06.2022 r. 34
12 Uhnin 13.06.2022 r. 140
13 Lubuskie Świebodzin 14.06.2022 r. 115
14 Łódzkie Sulejów 10.06.2022 r. 120
15 Lućmierz 15.06.2022 r. 29
16 Masłowice 14.06.2022 r. 80
17 Małopolskie Węgrzce 24.06.2022 r. 41
18 Mazowieckie Seroczyn 22.06.2022 r. 30
19 Opolskie Głubczyce 14.06.2022 r.
6-10.06.2022 r.
120
20 Podkarpackie Przecław 21.06.2022 r. 50
21 Dukla 26.06.2022 r. 22
22 Nowy Lubliniec 15.06.2022 r. 35
23 Skołoszów 22.06.2022 r. 24
24 Podlaskie Krzyżewo 19.06.2022 r. 300
25 Marianowo 14.06.2022 r. 100
26 Pomorskie Karzniczka 23.06.2022 r. 50
27 Radostowo 22.06.2022 r. 60
28 Wyczechy 10.06.2022  r. 60
29 Śląskie Pawłowice 24.05.2022 r.
8.06.2022 r.
22.06.2022 r.
108
120
180
30 Kochcice 29.06.2022 r.
182
31 Świętokrzyskie Słupia 29.06.2022 r. 150
32 Warmińsko-Mazurskie Wrócikowo 21.06.2022 r. 108
33 Ruska Wieś 22.06.2022 r. 120
34 Rychliki 10.06.2022 r. 50
35 Wielkopolskie Słupia Wielka 21.06.2022 r. 109
36 Kościelna Wieś 24.06.2022 r. 50
37 Nowa Wieś Ujska 22.06.2022 r. 50
38 Śrem Wójtostwo 31.05.2022 r. 380
39 Zachodniopomorskie Szczecin Dąbie lokalizacja - Nowe Linie 29.06.2022 r. 25
40 Białogard 5.05.2022 r.
9.06.2022 r.
30
50
41 Rarwino 24.06.2022 r. 40
Razem uczestników 3617


zdjęcie pierwsze Wizytacja polowa doświadczeń na Dniach Pola w SDOO w Karżniczce,
zdjęcie drugie Wizytacja polowa doświadczeń na Dniach Pola w SDOO w Seroczynie,
zdjęcie trzecie Wizytacja polowa doświadczeń na Dniach Pola w SDOO w Słupi,
zdjęcie czwarte Stoiska promocyjne na Dniach Pola w SDOO we Wrócikowie
zdjęcie piąte Wizytacja polowa doświadczeń na Dniach Pola w ZDOO w Białogardzie
zdjęcie szóste Stoisko główne SDOO na Dniach Pola w Śremie Wójtostwie