LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W GATUNKACH ROŚLIN ROLNICZYCH w roku 2024


W celu uzyskania listy odmian rekomendowanych do uprawy w danym gatunku w poszczególnych województwach należy wybrać  gatunek.

W tabelach odmiany uszeregowano w zależności od częstotliwości wyboru na LOZ, a w przypadku równej liczby województw w kolejności alfabetycznej. W tabelach dla odmian rekomendowanych podano rok, w którym odmiany te po raz pierwszy zalecano do uprawy w województwie.