PUBLIKACJE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ PDO


 
Wyniki badań i doświadczeń prowadzonych w ramach systemu PDO publikowane są na poziomie centralnym oraz regionalnym.
W celu uzyskania interesujących nas publikacji dotyczących wyników doświadczeń w danym gatunku dla kraju lub pochodzących z danego województwa należy przejść do działu „centralne” lub „regionalne”.
PUBLIKACJE CENTRALNE
Wydawnictwa centralne wydawane przez centralę COBORU, zawierają zbiorcze zestawienie wyniki doświadczeń prowadzonych w całym kraju. W wersji papierowej są one publikowane w nakładzie 200-500 szt. Publikacje te ukazują się głównie w ramach dwóch serii wydawniczych:
 „Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych” – wydawane w krótkim czasie po zbiorze doświadczeń, zawierające wyniki plonowania odmian i niekiedy innych ważnych cech wartości gospodarczej.
 „PDO Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych” - zawierające syntezę wyników wszystkich ważnych cech wartości gospodarczej odmian
Ponadto aplikacja zawiera wybrane artykuły z prasy rolniczej autorstwa pracowników Centrali COBORU lub innych osób, dotyczące problematyki odmianowej, a zwłaszcza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach systemu PDO.

PUBLIKACJE REGIONALNE
 Wydawnictwa regionalne wydawane są na terenie wszystkich województw przez Stacje Doświadczalne Oceny Odmian (SDOO). Publikacje te zawierają wyniki doświadczeń prowadzonych na terenie jednego lub kilku województw. W wersji papierowej są one publikowane w nakładzie 500-5000 szt.