CENTRALNE PUBLIKACJE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ PDO


Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych


Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych (WPDO)


Archiwum

Publikacje odmianoznawcze z prasy rolniczej