Podsumowanie cyklu spotkań Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi


W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 6 marca 2023 podsumowano cykl 31 spotkań pod nazwą „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. W spotkaniach wzięło udział ponad 5,5 tys. rolników.

Fora rolnicze odbywały się od 16 stycznia do 1 marca 2023 roku i były poświęcone reformie Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego, a także wykorzystaniu środków w ramach płatności bezpośrednich i ekoschematów. Cykl warsztatów został zorganizowany przez Wielkopolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz Wielkopolską Izbę Rolniczą. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele instytucji i organizacji rolniczych (m.in.: KOWR, COBORU, WIORiN, KRUS, Inspekcja Weterynaryjna, OSCh-R, Wody Polskie, PIP, itp. Na koniec spotkania Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Pan Piotr Walkowski wręczył oficjalne podziękowania dla jednostek, które szczególnie wyróżniły się przy organizacji ww. spotkań. List w imieniu dyrektora COBORU odebrał kol. Andrzej Najewski – kierownik Pracowni Badań WGO Roślin Zbożowych

Więcej informacji na:
https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/podsumowanie-cyklu-spotkan-wielkopolskie-fora-rolnicze-wspolnie-dla


Michał Zieliński - Wojewoda Wielkopolski oraz Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wręczają podziękowania dla współorganizatorów Forum Rolniczego
Fotografia: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu